skip to Main Content

Kind-met-beerHet programma ‘casusregie jeugdbescherming’ brengt voor de Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond een flinke veranderopgave met zich mee. De nieuwe werkwijze waar jeugdbeschermers mee te maken krijgen is gebaseerd op vertrouwen. Medewerkers krijgen meer professionele handelingsruimte om tot de juiste keuzes te komen. Tegelijkertijd blijven inspecties en andere toezichthoudende instanties toetsen op allerlei protocollen en richtlijnen. Dit brengt onzekerheden met zich mee en roept dilemma’s op bij jeugdbeschermers (‘mag ik wel ruimte nemen om te beslissen of rekent men mij af op stringente richtlijnen?’). Uiteraard heeft de nieuwe manier van werken ook consequenties voor samenwerkingspartners en cliënten. HollandSpoor is gevraagd om voor dit verandertraject de communicatiestrategie en enkele middelen te ontwikkelen.

De communicatiestrategie kent verschillende fases. De eerste fase geeft antwoord op vragen als ‘wat gaat er veranderen en waarom?’ en ‘wat betekent het concreet voor mijn dagelijkse werkpraktijk?’. In de tweede fase gaan de jeugdbeschermers met de nieuwe methode aan de slag. In deze fase staan de begrippen ontwikkeling en reflectie centraal. Op verschillende manieren worden de jeugdbeschermers gefaciliteerd bij het bespreken van de vragen en dilemma’s die zij in hun werkpraktijk ervaren.

Back To Top
×Close search
Zoeken