skip to Main Content

De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard werden in 2015 verantwoordelijk voor extra taken op het gebied van jeugd, zorg en werk (de drie decentralisaties). Dit was niet alleen een verandering voor de gemeenten, maar het betekende iets voor iedere inwoner in de Hoeksche Waard. Bij zo’n enorme verandering in denken en doen speelt communicatie een belangrijke rol. De vraag aan HollandSpoor was daarom om de communicatiestrategie te ontwikkelen, de communicatieorganisatie neer te zetten en de implementatie te begeleiden.

De kernbegrippen van de decentralisaties – transitie (het veranderen van de regels en wetten) en transformatie (het veranderen van de cultuur) – zijn ook richtinggevend in de communicatieaanpak. HollandSpoor heeft de  regionale campagne ‘Samen meer Hoeksche Waard’ gelanceerd. Deze geeft context en duiding aan alle andere communicatie-uitingen van de drie decentralisaties. In de campagne gebruiken we de vele goede voorbeelden die er al zijn van mensen die elkaar helpen. Dit doen we omdat we uit onderzoek weten dat het met campagnes gemakkelijker is bestaand gedrag te bevestigen dan gedrag in een andere richting om te buigen.

Back To Top
×Close search
Zoeken