skip to Main Content

Depressie komt veel voor, zowel onder jong als oud. Ook in de regio Zuid-Holland Zuid kampen veel mensen met depressieve klachten. Reden voor de GGD Zuid-Holland Zuid om werk te maken van het voorkomen van depressie. Zij doet dit door de regie te voeren over het regionale programma ‘mentale weerbaarheid’. Dit programma richt zich op een betere samenwerking tussen alle regionale partijen die zich bezighouden met mentale fitheid of depressie. Communicatie is één van de vier pijlers van de regionale aanpak. Voor dit programma schreef HollandSpoor de communicatiestrategie.

Omdat iedere strategie valt of staat bij de uitvoering, is er verder vooral veel gedaan. HollandSpoor verzorgde in de periode 2011 t/m 2013 op interim-basis de mediacommunicatie, maar voerde ook de redactie over bijvoorbeeld advertorials en nieuwsbrieven. Ook ontwikkelde HollandSpoor ieder jaar –samen met het Trimbos Instituut – een opvallende, mediagenieke actie waarin we aandacht vroegen voor mentale fitheid. In 2011 werd hiervoor de samenwerking gezocht met Mike Boddé en in 2013 met oud-tennisser Martin Verkerk. Om meer inzicht te krijgen in de factoren die deelname aan interventies belemmeren of juist stimuleren, verrichtten de GGD en HollandSpoor in 2013 social marketing-onderzoek bij een aantal doelgroepen, o.a. bij volwassenen met een lage sociaal-economische status.

Back To Top
×Close search
Zoeken