skip to Main Content

De gemeente Haarlemmermeer heeft in haar collegeprogramma citymarketing ingezet als strategisch instrument om het keuzeproces van klantgroepen te beïnvloeden. Door in te zetten op een gedeelde filosofie waarin wensen en behoeften van (potentiële) inwoners, bedrijven, investeerders en andere overheden voorop staan, wil ze werken aan het welzijn en de welvaart van Haarlemmermeer. De gemeente gaf ons de opdracht de communicatiestrategie en de visuele vertaling van de citymarketing-positionering ‘ontmoeten en verbinden’ te ontwikkelen.

Het communicatieconcept koppelt het begrip ‘ontmoeten’ aan het begrip ‘verbinden’. Want verbinden kan pas plaatsvinden wanneer je Haarlemmermeer hebt ontmoet en ervaringen hebt opgedaan. Die ervaringen hebben we gebundeld in zes begrippen – ontdekken, onthaasten, ontspannen, ontsluiten, ontwikkelen en onthalen. Elk van de ervaringen is uitgewerkt in kernboodschappen en bewijsvoering om de communicatie over Haarlemmermeer te stroomlijnen. De uitwerking hangt nauw samen met de visuele vertaling, waaronder het gebruik van het beeldmateriaal.

Back To Top
×Close search
Zoeken