skip to Main Content

Hoe komen we tot een goede communicatieplanning? Een planning die recht doet aan de strategische ambities van de organisatie en de communicatieafdeling. Maar ook een planning die ruimte biedt om mee te bewegen met de dynamische omgeving – binnen en buiten de organisatie. Dat was de zoektocht van Eneco Interne Communicatie. Samen met het team ontwikkelden we een aanpak waarmee we aan beide aspecten recht doen – een heldere lijn én ruimte om in te spelen op de omgeving. Een manier die tegelijkertijd het gesprek vormgeeft over de samenwerking en de taken en rollen van de afdeling.

De gehanteerde methode houdt het midden tussen een traditioneel communicatiejaarplan en scrummen. Met het team zijn de strategische ambities van Eneco vertaald naar een zestal prioriteiten voor de afdeling. Deze geven richting, maar staan niet vast. Iedere medewerker van de afdeling vertaalde deze prioriteiten in een beperkt aantal persoonlijk speerpunten. Zo leert men elkaars speerpunten kennen, hetgeen de samenwerking natuurlijk versterkt. De speerpunten vertaalde ieder voor zich vervolgens in een concrete activiteitenplanning voor de komende drie maanden.

Vijf keer per jaar komt het team bijeen om de planning te bespreken: komt iedereen toe aan de speerpunten? Waarom wel of niet? Wat levert de samenwerking op? Moeten sommige speerpunten vervangen worden door andere gelet op actuele in- of externe ontwikkelingen? Of moeten tussentijdse onderwerpen juist niet meer worden opgepakt? En wat zijn de acties voor de komende twee tot drie maanden op basis van de nieuwe inzichten?

Door deze methode te volgen houdt het team scherp zicht op de planning – de samenwerking – en de eigen werkzaamheden en keuzes.

Back To Top
×Close search
Zoeken