skip to Main Content

Per jaar produceren we in Nederland ongeveer 60 miljoen ton afval. Verreweg het meeste van dit afval kunnen we recyclen of op een andere manier hergebruiken. Van de 60 miljoen ton blijft hierdoor minder dan twee miljoen ton afval over. Dit afval belandt op een stortplaats. Op deze stortplaats blijft het afval – zorgvuldig ingepakt – voor altijd liggen. Dit ingepakte afval vraagt eeuwigdurende controle en onderhoud om te voorkomen dat de omgeving verontreinigd raakt.

De afvalbranche, drie provincies en het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoeken nu of het mogelijk is stortplaatsen op een innovatieve en veilige manier onschadelijk te maken. Zij werken hiervoor samen in het programma Introductie Duurzaam Stortbeheer (iDS). HollandSpoor is gevraagd voor de programmacommunicatie: van strategie tot uitvoering.

Communicatie voor een complex programma met veel stakeholders vraagt om een planmatige aanpak. HollandSpoor is gestart met een grondige analyse van de programmaomgeving. Met interviews met de deelnemende organisaties, bewonersgroepen en beheerders van stortplaatsen. Samen met de communicatieadviseurs van de betrokken organisaties is de communicatiestrategie ontwikkeld en zijn afspraken gemaakt over de organisatie van de communicatie en de uitvoering. Vanuit HollandSpoor voerden we de regie over de programmacommunicatie. Ook ontwikkelden we de (programma-)huisstijl van iDS en diverse communicatiemiddelen.

Back To Top
×Close search
Zoeken