skip to Main Content

Jumbo Shipping is wereldwijd toonaangevend in transport van zware lading over zee. Ook is het Rotterdamse familiebedrijf actief in offshore installatiewerk. Het bedrijf bestaat ruim 50 jaar en heeft altijd de standaard gezet in de markt met innovatief technische dienstverleningsconcepten. Om deze voorsprong te behouden is continue ontwikkeling noodzakelijk. Zo ook van de communicatie(afdeling).

We analyseerden de organisatie en de omgeving en spiegelden dit aan de wijze waarop de huidige communicatie was ingericht. Welke doelen waren er geformuleerd, welke doelgroepen stonden centraal, welke kernboodschappen hanteerde men, met welke middelen werden de doelgroepen benaderd en op welke wijze was de afdeling georganiseerd. Op basis van onze analyse ontwikkelden we een integrale visie op communicatie. We combineerden de doelen, doelgroepen, boodschappen, middelen met een nieuwe afdeling. Een afdeling die als volwassen gesprekspartner van de organisatie fungeert.

Back To Top
×Close search
Zoeken