skip to Main Content

De gemeente Lansingerland en de hoogheemraadschappen van Schieland en Delfland werken samen in het programma ‘Waterplan Lansingerland’. HollandSpoor is gevraagd een communicatiestrategie te ontwikkelen die zich richt op het vergroten van het waterbewustzijn bij bewoners en bedrijven. Participatie speelt bij de totstandkoming van de strategie een belangrijke rol.

Om ons te verdiepen in de belevingswereld van de belangrijkste externe doelgroepen organiseerden we een framingsessie. Hierin zochten we naar de heersende frames, wensen en behoeften waar we op in konden spelen. Inzicht in de frames is van belang omdat deze richtinggevend zijn voor de communicatiestrategie. De strategie is vervolgens vertaald in een creatieve sessie met de doelgroep en betrokken professionals.

Back To Top
×Close search
Zoeken