skip to Main Content

Het Openbaar Ministerie werkt met de ZSM-aanpak aan een snelle afhandeling van veelvoorkomende criminaliteit. Dat is belangrijk als signaal aan daders, slachtoffers en samenleving. De doorontwikkeling naar ZSM 2.0 had belangrijke consequenties voor de communicatie. Waar eerdere communicatie bij ZSM was gefocust op de direct betrokken partijen die zitting nemen aan de ZSM-tafels, ging ZSM 2.0 zich nadrukkelijker richten op partijen met meer afstand en deels ‘andere’ belangen. Voorbeelden hiervan zijn de zittende magistratuur, Veiligheidshuizen en de advocatuur.

Voor een succesvolle doorontwikkeling van ZSM was het cruciaal dat de communicatieadviseurs op de tien ZSM-locaties en de ketenpartners werden gefaciliteerd bij het vormgeven van hun communicatie-inspanningen met de verschillende stakeholders. HollandSpoor is daarom gevraagd om voor de communicatiebetrokkenen een communicatiestrategie te ontwikkelen die bijdraagt aan een eenduidige beeldvorming over ZSM. Om de decentrale communicatieadviseurs te ondersteunen bij de implementatie van de strategie, ontwikkelden we een praktische communicatierichtlijn waarlangs zij de overkoepelende communicatiestrategie konden aanvullen vanuit hun regionale perspectief.

Back To Top
×Close search
Zoeken