skip to Main Content

Unilever Benelux onderzoekt jaarlijks de kwaliteit van de interne communicatie. In het onderzoek worden de communicatiedoelstellingen bij medewerkers getoetst. Variërend van de bekendheid met de visie tot de waardering en kwaliteit van de interne communicatiemix. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de interne communicatiestrategie voor het daarop volgende jaar bepaald. HollandSpoor is gevraagd dit onderzoek uit te voeren en op basis hiervan een advies op te stellen voor de strategie.

We zijn gestart met een online onderzoek onder alle medewerkers, zowel in de fabrieken als op het Benelux hoofdkantoor. De inzichten uit dit kwantitatieve onderzoek zijn vervolgens aangevuld met een aantal interviews op verschillende locaties. De onderzoeksresultaten zijn  hierna besproken in een werksessie met het communicatieteam. Hier zijn de inzichten voorzien van targets en acties. Maar naast de output van het proces was ook het proces zelf voor de ontwikkeling van het communicatieteam waardevol.

Back To Top
×Close search
Zoeken