skip to Main Content

HollandSpoor heeft bij Rijkswaterstaat Zeeland voor meerdere projecten de communicatiestrategie ontwikkeld. Een voorbeeld van zo’n project is SAMARES (= Salt Marsh Restoration Eastern Scheldt). Dit project heeft tot doel de schorren in de Oosterschelde te herstellen. Het project bestaat uit twee delen, namelijk het herintroduceren van getijde in het Rammegors en het verdedigen en waar mogelijk uitbreiden van bestaande schorren in de Oosterschelde.

Het project SAMARES raakt de belangen van diverse groepen in de omgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan natuur- en milieuorganisaties, agrariërs, vissers en inwoners van omliggende gemeenten. Om goed zicht te krijgen in het krachtenveld heeft HollandSpoor, aan de hand van diverse interviews, een stakeholdersanalyse opgesteld. Op basis hiervan is de communicatieaanpak ontwikkeld: per fase in het project (van verkenningsfase tot uitvoeringsfase) staat beschreven welke communicatieactie nodig is voor de verschillende stakeholders.

Back To Top
×Close search
Zoeken