skip to Main Content

Nederland kent negen topsectoren. In deze topsectoren werken bedrijven, onderzoekers, overheden en maatschappelijke organisaties samen aan oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken. Een van deze topsectoren is de Topsector Chemie. Deze topsector wilde zijn profiel versterken en de zichtbaarheid vergroten. Dit ten behoeve van de legitimatie en continuering van de middelen die de topsector krijgt toegewezen. Om dit te bereiken was al veel werk verzet. Wat nog ontbrak was samenhang en consistentie in het wat en hoe de Topsector Chemie moet communiceren.

Op basis van de aanwezige plannen, analyses en doelen destilleerden we een communicatiestrategie voor de topsector. Deze bestond uit drie pijlers: open, connect en deliver. We ondersteunden de topsector vervolgens bij het implementeren van de nieuwe strategie en gaven zo de nieuwe wijze van communiceren een ‘kick start’.

Back To Top
×Close search
Zoeken