skip to Main Content

In het Veiligheidshuis werken justitiepartners, zorgpartners en Openbaar Bestuur aan een gezamenlijke aanpak van jeugd(-overlast), huiselijk geweld en criminaliteit door veelplegers. Communicatie speelt een belangrijke rol bij de interne afstemming tussen de partners, maar is ook belangrijk voor het bewerkstelligen van politiek draagvlak voor het Veiligheidshuis ZHZ. Om het Veiligheidshuis ZHZ op een samenhangende wijze te positioneren en profileren heeft HollandSpoor de communicatiestrategie opgesteld. Tot op heden is HollandSpoor ook verantwoordelijk (redactie en vormgeving) voor de tweejaarlijkse nieuwsbrief.

Back To Top
×Close search
Zoeken