skip to Main Content

Met het regionale alcoholpreventieproject Verzuip jij je Toekomst?! ontmoedigen de 17 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid het hoge alcoholgebruik onder jongeren. HollandSpoor was van 2010 tot en met 2013 op interim-basis bij dit project betrokken. We hebben in 2010 en 2013 de campagnestrategie geschreven en waren verantwoordelijk voor de uitvoering. Met diverse communicatieactiviteiten is gericht gewerkt aan de bewustwording van jongeren en ouders over de risico’s van overmatig alcoholgebruik. Via een aantal bewustwordingsacties (o.a. een alcoholvrije kroegentocht voor ouders, een foto-expositie met Lagerhuisdebat en onderzoeken naar doortappen en schenken aan jongeren onder de 16 jaar) en een goed medianetwerk is veel media-aandacht gegenereerd voor het onderwerp bij landelijke, regionale en lokale media. Dat dit effect heeft gehad, blijkt ook onderzoek dat onder ouders is verricht. Steeds meer ouders in de regio Zuid-Holland Zuid vinden dat jongeren onder de 16 jaar thuis geen alcohol mogen drinken.

Ook in het goed informeren en betrekken van de partners van het programma is veel tijd en energie gestoken. Onder andere via een ‘Verzuip jij je Toekomst – on tour’ langs gemeenteraden en themabijeenkomsten is hard gewerkt aan het draagvlak voor het project. Om de opgebouwde relaties met bestuurders en ambtenaren te verankeren en te verstevigen, is een relatiemanagementstrategie geschreven. Het belang van het programma wordt ook door bestuurders gezien. Verzuip jij je Toekomst?! blijft minimaal tot 2016 doorgaan.

Back To Top
×Close search
Zoeken