skip to Main Content
HollandSpoor Ondersteunt Gemeente Binnenmaas Bij Ontwikkeling Communicatievisie

HollandSpoor ondersteunt gemeente Binnenmaas bij ontwikkeling communicatievisie

Diverse bestuurlijke, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen brengen grote opgaven met zich mee voor de gemeente Binnenmaas. En deze opgaven hebben belangrijke communicatieve consequenties. HollandSpoor is gevraagd om deze communicatieve gevolgen in kaart te brengen en – samen met het communicatieteam – een communicatievisie en -strategie te ontwikkelen.

Deze communicatievisie – die ook gebaseerd zal zijn op het collegeprogramma en actuele communicatietrends – geeft zin en richting aan de communicatie-inspanningen van alle medewerkers (niet alleen de communicatieprofessionals) van de gemeente Binnenmaas. Op basis van de communicatiekoers wordt advies gegeven over de gewenste ontwikkelrichting van de afdeling communicatie.

Back To Top
×Close search
Zoeken