skip to Main Content
Metrics That Matter – Het Vergroten Van Impact

Metrics that matter – het vergroten van impact

 

De druk op communicatieafdelingen is groot. Bij een aantal van onze klanten is de situatie dat hetzelfde – of zelfs meer moet gebeuren – met minder capaciteit. Logischerwijs vraagt dit om het maken van keuzes: waar zetten we als afdeling op in en hoe gaan we dat organiseren en zien dat het effect heeft. Een opgave waar meerdere communicatieafdelingen voor staan. Voor deze opgave hebben we een product ontwikkeld: Metrics that Matter.

Impact vergroten

Metrics that matter bestaat uit een aantal stappen – die we gezamenlijk doorlopen met het team. De uitkomst is focus op een beperkt aantal metrics: indicatoren die concreet en meetbaar zijn gericht op communicatiedoelstellingen.

Met als doel om overwogen keuzes kunnen te maken in de toepassing van de middelen en kanalen, zodat alle inspanningen het meeste impact hebben op de business. De metrics gaan verder dan het gebruik en bekendheid van kanalen, middelen en boodschappen.

Een voorbeeld: een van de belangrijke doelstellingen van een grote financiële instelling is de ontwikkeling van een Community – waar actieve deelname van medewerkers centraal staat. Door kennis en ervaringen te delen, elkaar te ondersteunen, oplossingen voor de toekomst te bedenken. Een basale ‘communicatie metric’ is de bekendheid van medewerkers met deze community of de groei van het aantal leden. Een metric op impact is het aantal innovaties dat binnen deze community is geformuleerd of de (tijd)winst die is geboekt is door kennisuitwisseling tussen experts.

Hoe te komen tot de juiste metrics…

 Keuze maken van de metrics die er toe doen

Het doel is te komen tot metrics die richting geven aan de activiteiten van de afdeling om maximale impact te genereren. Metrics – het woord zegt het al – zijn objectief meetbaar. Om te komen tot een overzichtelijke set impact metrics doorlopen we een drietal stappen.
We starten met de inventarisatie. Alle leden van het team krijgen de opdracht om voor de eigen discipline en bijbehorende middelen metrics te formuleren. In de praktijk leidt deze inventarisatie van het team tot een longlist van tientallen metrics.

Dit huiswerk verwerken we als HollandSpoor in onze voorbereiding op een sessie met het team. In deze stap clusteren we de aangeleverde metrics.

Deze clusters– in de praktijk zijn het er tussen de twintig en veertig metrics – bespreken we in een sessie van een dagdeel met het team. In een aantal stappen komen we tot een prioritering. Zo komt het team met een selectie van tussen de zeven en tien impact metrics.

Tegen het licht houden van de middelen en kanalen

Op basis van deze set impact metrics houden we in dezelfde sessie de middelen, activiteiten en kanalen van het team tegen het licht. Zo ontstaat inzicht in de samenhang met de metrics. Aan welke metrics draagt de berichtgeving op de portal bij? Wat zijn onze ambities op het middel en wat voor effect willen we dan zien op de? Hoe gaan we dit optimaliseren?

Van middelen en kanalen die geen concrete of meetbare bijdrage leveren aan de impact metrics wordt weloverwogen afscheid genomen.

Focus op impact – gezamenlijke mindset

De kracht van deze aanpak zit hem in het betrekken van het gehele team – zeker als dat team bestaat uit specialistische professionals. Door samen de metrics op te stellen en vervolgens de relatie te leggen met het dagelijks werk ontstaan er kruisverbanden tussen specialismen. Ook worden er kansrijke nieuwe mogelijkheden en acties geformuleerd door teamleden die elkaar versterken. Zo draagt de focus op impact voor samenwerking. Doordat de vorderingen op de metrics meetbaar zijn wordt het effect maandelijks inzichtelijk. In het teamoverleg wordt besproken wat goed loopt en waar extra inspanning nodig is. In de praktijk blijkt dit ook een prima manier om het hoger management te informeren over de impact (vroeger noemden we dit accountability)

Ook interesse in Metrics that Matter. Neem dan even contact op met Huug.

Back To Top
×Close search
Zoeken