skip to Main Content
Communicatieve Organisatie Scan©

De scan zoomt in op de vier bouwstenen van een communicatieve organisatie:
luisteren
verwerken,
vertellen en
het verbindende communicatieklimaat.

De Communicatieve Organisatie Scan© geeft in korte tijd, met een beperkte inspanning, zicht op de mogelijkheden voor het communicatiever maken van de organisatie.

Download hier de Scan

De scan bestaat uit twee onderdelen die zich richten op twee ‘doelgroepen’: de communicatieafdeling en de andere collega’s in de organisatie. De scan voor de  communicatieprofessionals is kwalitatief van karakter. Het gedeelte dat zich richt op collega’s buiten de communicatieafdeling bestaat uit een survey en is kwantitatief van aard.

Uitzicht door inzicht
Met behulp van de Communicatieve Organisatie Scan© krijgt u snel zicht op het communicatieve vermogen van uw organisatie. U heeft hiermee een stevige basis in handen voor het ontwikkelen van een scherpe aanpak. Een aanpak die de organisatie dichter bij het gewenste communicatieve vermogen brengt.

En nu?
Als de Communicatieve Organisatie Scan©  u aanspreekt of van gedachten wilt wisselen over de communicatieve organisatie en hoe je dit concreet handen en voeten geeft, neem dan gerust contact op met Michel, Sander of Huug.

Communicatieplan in één dag

Het ontwikkelen van een Communicatieplan in één dag vereist een goede voorbereiding. We starten met een voorgesprek. Bij voorkeur met de eindverantwoordelijke voor communicatie. In dit gesprek krijgen we:

• de behoefte en gewenste output scherp
• begrip van het team en de werkwijze
• inzicht in de doelstellingen van de (project-)organisatie
• zicht op bestaande plannen en ambities.

Met deze basis gaan we aan de slag. Binnen een week na het gesprek leggen we het programma van de dag voor. Na akkoord kunnen we direct aan de slag.

Gedurende één dag werken we met het team aan de aanpak. Met aandacht voor de inhoud, het proces en de onderlinge verhoudingen.

Wat kost dat?
De aanpak-in-één-dag bieden we aan voor een vast bedrag: €5.000. Dat vinden we wel zo duidelijk.

En het resultaat?
Na de bijeenkomst heeft het team de communicatiekoers scherp op het netvlies heeft staan. Met zicht op de kwaliteiten van collega’s en een gedeelde visie op de uitvoering van de werkzaamheden.

Drie dagen na de bijeenkomst ontvang je van ons het uitgewerkte programma. Geen beschouwend verslag, maar de vertaling van de dag in een richtinggevend plan, zodat je er direct mee verder kunt.

En nu?
Als het aanbod je aanspreekt, aarzel dan niet contact op te nemen met Sander, Huug of Michel

Adaptieve Communicatiestrategie

Daar sta je weer. Aan de vooravond van het communicatiejaarplan. Weer dezelfde exercitie. Weer dezelfde doelgroepen. Weer dezelfde middelen. Wij komen vooral organisaties tegen die na een jaar weinig van dat plan hebben gerealiseerd. Logisch, want de dagelijkse dynamiek is te groot. Hoe kun je nu al weten wat over zes maanden de aandachtspunten zijn? Anders dan de going concern zaken als de content van de online kanalen onderhouden en het jaarverslag verzorgen.

Daarom is het tijd voor een andere aanpak. Een die zich focust op de organisatiestrategie en ruimte biedt voor aanpassing en continue verbetering… Werken met de adaptieve communicatiestrategie doe je in drie stappen.

1. Heldere communicatieprioriteiten formuleren
De adaptieve communicatiestrategie staat in het teken van het formuleren van heldere communicatieprioriteiten met enige regelruimte. Samen met je team stel je deze op, uiteraard afgeleid van de organisatiestrategie. In de praktijk heeft een organisatie een overzichtelijk aantal prioriteiten, maximaal vijf.

2. Scherpe metrics & doelstellingen vaststellen
De communicatieprio’s – en de daaruit volgende acties – worden voorzien van metrics. Metrics zijn scherpe meetpunten die voorzien worden van doelstellingen. Zo bepaal je of de effectiviteit, voortgang en kwaliteit van je acties op orde is. Vaak is de voortgang op de metrics te bepalen aan de hand van bestaande data. Soms moet met gericht onderzoek nieuwe informatie worden gegenereerd – wij noemen dit micrometen.

3. Micrometen
Met gericht onderzoek, aan de hand van (micro)meetpunten, bepaal je de voortgang op de metrics van je acties en dus op de communicatieprio’s. Zo weet je of je bij moet sturen en waar. Micrometen betekent dat je een beperkt aantal vragen stelt, zo dicht mogelijk op je communicatie-actie. Vragen die leiden tot direct inzicht en waar mogelijk meteen tot verbetering. Je meet niet meer eens per jaar of je de doelstellingen uit je jaarplan hebt behaald, maar je evalueert iedere communicatie-actie op de bijdrage aan die doelstelling, direct na het uitvoeren ervan.

En opnieuw..

Ieder kwartaal neem je de tijd om te bepalen of de inzichten uit het micrometen (en welke andere bronnen relevant zijn) iets zeggen over de gekozen strategie en of deze aanpassing behoeft.

Neem voor meer informatie contact op met Michel.

Back To Top
×Close search
Zoeken