skip to Main Content
print1
Reputatiemanagement

Nadenken over wie je bent begint vaak bij een nieuwe richting of een belangrijke verandering in de omgeving. Stakeholders vragen om nieuwe normen of concurrentie noopt tot een herbezinning op de eigen koers. Zo zijn binnen en buiten sterk met elkaar en met de communicatie van de organisatie verweven. Zaak dus om beide aspecten altijd in samenhang te bezien.

Wij zoeken naar de kern van het identiteit- en reputatievraagstuk. Worden (impliciete) beloftes niet nagekomen? Of is gewoon niet duidelijk wat de medewerkers moeten waarmaken of van organisatie mag worden verwacht? Als we weten wat die kern is, gaan we aan de slag. Identiteit en reputatie zijn geen communicatiespeeltje. Wel een strategisch managementinstrument. Onze aanpak is dan ook concreet en integraal: gericht op gedrag, verbinding leggen met andere disciplines, We weten waar onze kracht en expertise ligt, en we houden ons bij onze leest: communicatie.
Strategisch. Creatief. Resultaatgericht.

lamp
Project- en programmacommunicatie

De wereld om ons heen wordt steeds sneller, dynamischer en complexer. Om adequaat in te kunnen spelen op de kansen die dit biedt, wordt er binnen en tussen organisaties anders gewerkt. In zowel de publieke als private sector als ook tussen beide. Het moet flexibeler en wendbaarder. Daarom opereren organisaties steeds meer in wisselende samenwerkingsverbanden als programma’s en projecten. Communicatie is hierbij dé kritische succesfactor. Cruciaal voor afstemming, het creëren van begrip, en draagvlak. En voor acceptatie en het gebruik van het eindresultaat.

Onze aanpak start met een scherpe analyse, onder meer van het krachtenveld en de heersende frames. Dan bepalen we wie we betrekken, waarom, wanneer en hoe. Maar projectmatig werken, betekent niet star werken. Flexibiliteit en improvisatievermogen zijn belangrijk om het gemaakte plan waar nodig te wijzigen. De wereld draait nu eenmaal door. Dat is prima.
Ogen op het resultaat en doel houden.

pijl
Verandercommunicatie

Verandering. Iedere organisatie in de publieke en private sector heeft hier met enige regelmaat mee te maken. In sommige organisaties lijken veranderingen elkaar continu op te volgen. Een nieuwe baas. Een fusie tussen organisaties. Afdelingen die samen gaan. Het kan altijd beter, klantvriendelijker, efficiënter, transparanter, betrouwbaarder en communicatiever.

We maken in onze aanpak altijd plaats voor een scherpe analyse – door het doen van onderzoek: zowel kwalitatief als kwantitatief. Zo krijgen we een goed beeld van de huidige situatie en van communicatieve oplossingsrichtingen om te werken aan de verandering. Veranderen is in onze optiek mensenwerk – communicatie speelt hierbij niet de enige, maar wel een cruciale rol. Daarom is onze werkwijze integraal – met aandacht voor leidinggevenden en invloedrijke andere disciplines binnen de organisatie . Gezamenlijk krijgen we de mensen en de organisatie in beweging. Met een heldere rol voor communicatie.
Altijd gericht op zichtbare en meetbare resultaten.

Back To Top
×Close search
Zoeken