skip to Main Content
TU-studente Operationaliseert Door HollandSpoor Beschreven Identiteitsmodel

TU-studente operationaliseert door HollandSpoor beschreven identiteitsmodel

Corporate Identity - schemaIdentiteit is een breed concept. Het kent vele invalshoeken en benaderingen. In het boek ‘De zes kernen van een organisatie’ beschrijven HollandSpoor-partners Michel Kok en Huug Barendrecht  hun visie op dit concept en hoe je identiteitmanagement moet inrichten. Het managen van identiteit vraagt om een geïntegreerde benadering die de meerdere invalshoeken in samenhang beziet.

Om onze ideeën concreter te maken, vroeg HollandSpoor student Science Communication van de TU Delft, Hilke Frankemölle, haar afstudeeronderzoek te richten op het verder operationaliseren van het identiteitsmodel in een tool. Haar centrale onderzoeksvraag luidde: how can communication professionals be supported in managing the corporate identity of their organization?

Hilke richtte zich op drie invalshoeken: value identity, factual identity en ascribed identity. Aan iedere identiteitsvorm verbond zij indicatoren waarmee identiteit, en vooral de samenhang tussen de drie identiteitsvormen, onderzocht kan worden. Hier vindt u de samenvatting van haar onderzoekrapport. Als u meer wilt weten, het integrale onderzoeksrapport is tevens beschikbaar.

Back To Top
×Close search
Zoeken