Rijkswaterstaat Zeeland Projectcommunicatie in Zeeland

Project- & programma communicatie

Rijkswaterstaat Zeeland wil met het project SAMARES (= Salt Marsh Restoration Eastern Scheldt) de schorren in de Oosterschelde herstellen. Zo’n project raakt de belangen van onder meer natuur- en milieuorganisaties, agrariërs, vissers en inwoners van omliggende gemeenten. Een goed doordachte communicatiestrategie is dan onmisbaar.

Aanpak
Om goed zicht te krijgen op het krachtenveld stelde HollandSpoor een stakeholderanalyse op. Interviews met diverse partijen lagen hieraan ten grondslag. Deze analyse vormde het vertrekpunt voor de communicatieaanpak. Per fase in het project (van verkenning tot uitvoering) is inzichtelijk gemaakt welke communicatieactie nodig is met de verschillende stakeholders.

contactpersoon
Sander Bruggeling
+31 6 51 97 79 27
sander@hollandspoor.com
overige projecten
ROC West-Brabant
Optimalisatie van de interne communicatie
Nationale Nederlanden
Een gedeelde én persoonlijke verandering
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen