Verandercommunicatie

Het kan altijd beter, sneller, klantvriendelijker. Vaak moet dit ook. Keer op keer. Veranderen is volgens ons mensenwerk. Communicatie dus. In samenhang met andere disciplines.

Verandering. Iedere organisatie in de publieke en private sector heeft hier met enige regelmaat mee te maken. In sommige organisaties lijken veranderingen elkaar continu op te volgen. Een nieuwe baas. Een fusie tussen organisaties. Afdelingen die samengaan. Het kan altijd beter, klantvriendelijker, efficiënter, transparanter, betrouwbaarder en communicatiever.

We bouwen in onze aanpak altijd ruimte voor een scherpe analyse – door het doen van onderzoek: zowel kwalitatief als kwantitatief. Zo krijgen we een goed beeld van de huidige situatie, van oplossingsrichtingen en de ruimte die er is om te werken aan verandering.

Veranderen is in onze optiek mensenwerk. Die moeten het doen. Communicatie speelt hierbij een belangrijke - maar niet als enige een rol. Daarom werken we integraal – met aandacht voor leidinggevenden en andere disciplines binnen de organisatie. Door het ontwikkelen van een zingevend perspectief krijgen we de mensen in beweging. En daarmee de organisatie.

Concreet perspectief. Zichtbaar resultaat.

meer werkterreinen