skip to Main Content

Begin 2012 besloten de GGD Zuid-Holland Zuid, Bureau Leerplicht en Vroegtijdig Schoolverlaten en de Regiostaf samen te gaan als de Dienst Gezondheid en Jeugd. Fusies hebben consequenties voor de cultuur en identiteit van de nieuwe organisatie. De identiteit vormt de basis voor de binding met de eigen (nieuwe) organisatie en biedt het strategisch fundament voor het handelen en communiceren met de buitenwereld. HollandSpoor begeleidde de Dienst Gezondheid & Jeugd bij dit identiteitstraject.

We startten met het onderzoeken en analyseren van de identiteit van de Dienst Gezondheid en Jeugd. Hierbij gebruikten we het AC3ID-model dat de HollandSpoor-partners Huug Barendrecht en Michel Kok uitwerkten in hun boek ‘De zes kernen van een organisatie’. Dit model heeft als vertrekpunt dat er zes verschillende identiteiten bestaan die met elkaar zijn verbonden en elkaar beïnvloeden. Goed zicht op de verschillende identiteiten is nodig om de ontwikkeling van de organisatie richting de gewenste identiteit mogelijk te maken.

De uitkomsten van het onderzoek bespraken we met directie, managementteam en alle medewerkers. Op basis van deze gesprekken definieerden we een missie, visie, positionering, corporate story en passende kernwaarden. Vervolgens ontwikkelden we een strategie om de nieuwe identiteit te vertalen naar het dagelijkse werk van de medewerkers.

Back To Top
×Close search
Zoeken