Doorpakken met de energietransitie

#transitieteam #samenwerking #model

Als transitieteam sta je voor een grote opgave. Zelf moet je misschien nog wennen aan een duurzame manier van leven. Maar je hebt ook nog te maken met de mensen om je heen. Jouw team. Jouw organisatie. Business partners. Bewoners. Kortom een complexe omgeving.

Nu is de energietransitie per definitie een gezamenlijke opgave. Niet in de laatste plaats ook binnen de afdelingen of projecten/programma’s die hier in en tussen organisaties vorm en inhoud aan moeten geven. Een goede samenwerking met ‘buiten’, start met een goede samenwerking ‘binnen’ het team. Om deze samenwerking, juist in de context van zoiets groots en omvangrijks als de energietransitie, te verbeteren, ontwikkelden wij het 4P-model:

  1. Persoonlijk: Iedereen heeft een rol in de transitie naar een duurzame wereld. Maar hoe sta je er zelf in? Hoe kijk je zelf naar de (haalbaarheid) van de energietransitie?
  2. Professie: Wat is eigenlijk de rol van communicatie in het transitievraagstuk? Hoe breed of hoe gericht kijk je naar dit vakgebied? Welke mogelijkheden zie je om nieuwe instrumenten te gebruiken?
  3. Positie: Wat is de positie van het transitieteam? Hebben jullie genoeg autonomie om zelfstandig keuzes te maken en staat iedereen er hetzelfde in? Krijg je als team het vertrouwen?
  4. Partners: Maar hoe verhoud je je tot je omgeving? Wat is de huidige en gewenste rol? Hoe verhouden de partners zich tot elkaar en waar zit ieders behoefte?

Voor wie is het?

Teams -al dan niet georganiseerd als project of programma- die samen aan de lat staan voor het agenderen, bedenken en/of uitvoeren van maatregelen in het kader van de energietransitie.  

Wat doen we?

We analyseren met behulp van ons 4P-model verschillende aspecten van jouw transitieteam. Dit levert een gesprek op waarin verschillen en overeenkomsten bloot komen te liggen. Zo krijgt jullie team handvatten om effectiever te werken met beter zicht op ieders rol en bijdrage, en in relatie tot de omgeving. We hebben hierbij ook beschikking over aanvullende tools als ACP, design thinking en meer, voor een frisse blik en een gerichte aanpak.

Wat leer je?

Na afloop van deze training weten jullie:

  • Hoe het transitieteam ervoor staat op de 4P’s.
  • Waar jullie kracht zit als individuele professionals en hoe jullie als team beter in positie kunnen komen.
  • Wat lange termijn onderwerpen zijn waar jullie als team aan moeten werken en wat korte termijn acties zijn.
  • Welke manier van werken jullie hiervoor in kunnen zetten.

De trainers

Julia, Michel, Huug en Meeuwes

Meer weten over transities of specifieke veranderingen en hoe je daarmee omgaat?

Neem dan contact op met Michel en maak een afspraak.