Je kunt de oplossing niet geven, als je alleen maar de vraag beantwoordt

Omdat we vinden dat je meer dan dat van ons mag verwachten. Daarom gaan we altijd grondig en een tikkeltje eigenwijs te werk. En rusten niet voordat we er zelf van overtuigd zijn dat we met een advies of plan komen waar je echt wat aan hebt. Dat zie je terug in al ons werk.

Een gedeelde én persoonlijke verandering
Nationale Nederlanden

Verandercommunicatie

De afdeling Inkomen Services van Nationale Nederlanden wil zich verder ontwikkelen als één afdeling met een sterke klantfocus. Dit is van belang omdat meer en meer interactie digitaal gaat en omdat er op de afdeling de verschillende... lees meer

Een gedeelde én persoonlijke verandering

Een merk bouwen voor een bouwbedrijf
Oosterhoff

Reputatie & identiteit

Oosterhoff is een collectief van bedrijven die ieder een specifieke plaats innemen in de bouwketen. Wat ze delen: kwalitatief hoogwaardige specialisten en generalisten met een sterke positie in de eigen sector. Het bestuur van Oosterhoff wil een... lees meer

Een merk bouwen voor een bouwbedrijf

Woordvoering in het oog van de storm
Ministerie van VWS – Dienst Testen

Mediacommunicatie

Het vaccin is de enige echte uitweg uit de coronacrisis. Maar tot iedereen een prik heeft gehad, is testen - om het virus onder controle te houden en de samenleving te openen – cruciaal. Het hebben van voldoende testcapaciteit, zowel bij de GGD... lees meer

Woordvoering in het oog van de storm

Een heldere positie, een helder verhaal
Spieren voor Spieren

Reputatie & identiteit

Spieren voor Spieren wil verder groeien en professionaliseren, ook in communicatie. Maar de gewenste merkidentiteit miste nog beleving en een duidelijke positionering. Hoe verwoord je dat in een authentiek, aansprekend en onderbouwd verhaal voor... lees meer

Een heldere positie, een helder verhaal

Communicatie tijdens coronacrisis
Sociaal en Cultureel Planbureau

Mediacommunicatie

Waar bij het uitbreken van de coronacrisis de focus lag op gezondheid en economie, verschoof de aandacht in de weken erop naar de maatschappelijke impact. Het Sociaal- en Cultureel Planbureau en directeur Kim Putters kregen daarom te maken met... lees meer

Communicatie tijdens coronacrisis

Van onderwerp naar partner in maatschappelijk debat
Vereniging Afvalbedrijven

Reputatie & identiteit

De Vereniging Afvalbedrijven (VA) voert sinds 2016 het mantra ‘Partner in de circulaire economie’ onder haar naam. Een stevige belofte. Maar niet iedereen associeert afval verwerken automatisch met partnerschap in de circulaire economie. Met name... lees meer

Van onderwerp naar partner in maatschappelijk debat

Veiligheid en framing
VNCI

Reputatie & identiteit

Veiligheid is een centraal thema voor de chemische industrie. Ter bescherming van omgeving, processen en natuurlijk van de medewerkers. Maar communiceren over veiligheid is makkelijker gezegd dan gedaan. Want in de beeldvorming is de chemische... lees meer

Veiligheid en framing

Communicatie over veranderingen in het sociaal domein
Gemeente Hoeksche Waard

Verandercommunicatie

De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard werden in 2015 verantwoordelijk voor extra taken op het gebied van jeugd, zorg en werk. Dat had impact op de gemeenten, maar ook op iedere inwoner in de Hoeksche Waard. Bij zo’n enorme verandering in denken... lees meer

Communicatie over veranderingen in het sociaal domein

RepTrack model in de praktijk
Brand Loyalty

Reputatie & identiteit

BrandLoyalty is wereldwijd één van de grootste consultancybedrijven op het gebied van loyaliteitsprogramma’s in de foodsector. Dit van oorsprong Nederlandse bedrijf, opereert in meer dan 35 landen wereldwijd en heeft ervaring met meer dan 2.000... lees meer

RepTrack model in de praktijk

Advies corporate communicatie (interim)
Nederlandse Loterij

Project- & programma communicatie

De Nederlandse kansspelmarkt is een markt in beweging: in 2019 nam de Eerste Kamer de Wet Kanspelen op Afstand aan. Daarmee wordt het mogelijk legaal online kansspelen aan te bieden. Dat betekent dat de concurrentie alleen maar toeneemt. Om in die... lees meer

Advies corporate communicatie (interim)

Message house als basis voor communicatie klimaatakkoord
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Mediacommunicatie, Project- & programma communicatie

In de zomer van 2019 presenteerde het kabinet het langverwachte klimaatakkoord. Meer dan zeshonderd afspraken, gemaakt door ruim honderd partijen, moeten leiden tot een halvering van de uitstoot van broeikasgassen in 2030. De boodschap? Iedereen... lees meer

Message house als basis voor communicatie klimaatakkoord

Fuseren of niet?
Gemeente Molenwaard

Verandercommunicatie

De gemeenten Molenwaard en Giessenlanden vroegen zich af of het zinvol was om samen te gaan. Een logische vraag in een tijd waarin gemeenten zoeken naar de balans tussen het behoud van identiteit en de juiste omvang om het steeds uitgebreidere... lees meer

Fuseren of niet?

Positie en rol communicatieafdeling
Kuijpers

Verandercommunicatie

Installatiebedrijf Kuijpers groeit snel. Dit brengt allerhande vragen voor de communicatieafdeling met zich mee: wat doen we wel en niet? Waar zijn we eigenlijk van? En hoe verkopen we ‘nee’, zonder onze positie te beschadigen? lees meer

Positie en rol communicatieafdeling

Herinrichting van de communicatieafdeling
Jumbo Shipping

Verandercommunicatie

Jumbo Shipping is wereldwijd toonaangevend in transport van zware lading over zee. Ook is het Rotterdamse familiebedrijf actief in offshore installatiewerk. Het bedrijf bestaat ruim 50 jaar en heeft altijd de standaard gezet in de markt met... lees meer

Herinrichting van de communicatieafdeling

Paradigma's op communicatie en organisatie
ABT

Verandercommunicatie

Ingenieursbureau ABT wilde een stap maken met zijn communicatie. De organisatie wilde het team uitbreiden met een nieuwe communicatieprofessional, maar was zoekende naar het juiste profiel. lees meer

Paradigma's op communicatie en organisatie

Op zoek naar de gedeelde identiteit
Dienst Gezondheid & Jeugd

Reputatie & identiteit

GGD Zuid-Holland Zuid, Bureau Leerplicht en Vroegtijdig Schoolverlaten en de Regiostaf besloten begin 2012 om samen te gaan als de Dienst Gezondheid en Jeugd. De fusie had consequenties voor de cultuur en identiteit van de nieuwe organisatie. De... lees meer

Op zoek naar de gedeelde identiteit

Coaching en opbouw van het communicatieteam
Gemeente Hoeksche Waard

Verandercommunicatie

De nieuwe gemeente Hoeksche Waard ontstond uit een fusie van vijf gemeenten en de overkoepelende organisatie SOHW. De fusie betekende ook het begin van één team Communicatie. Een team dat de nieuwe gemeente op de kaart wil zetten, de organisatie... lees meer

Coaching en opbouw van het communicatieteam

Werken aan waarden
ING

Verandercommunicatie

ING wil dat de organisatiewaarden en het gedrag van medewerkers aan elkaar verbonden zijn. Daarbij gaat zij uit van appreciative inquiry. Die wetenschappelijke methode schrijft voor dat je mensen in beweging krijgt door ze succes te laten ervaren.... lees meer

Werken aan waarden

Tweedaags veranderprogramma voor onderwijsinstellingen
Via Nova College

Verandercommunicatie

Voortdurende aandacht voor verbetering en vernieuwing van onderwijsinstellingen is van groot belang om onderwijs van hoge kwaliteit te garanderen. Om het onderwijs systematisch te kunnen verbeteren, is samenwerking tussen scholen, leerlingen,... lees meer

Tweedaags veranderprogramma voor onderwijsinstellingen

Mediavoorbereiding publicatie rapport
Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid

Mediacommunicatie

De overheid stelt in de participatiesamenleving hoge eisen aan burgers. Burgers moeten zelfredzaam zijn om mee te kunnen doen. Maar hoe reëel is het om dit van iedereen te verlangen? Over welke vermogens moet je beschikken om zelfredzaam te kunnen... lees meer

Mediavoorbereiding publicatie rapport

Participatie over een bezuinigingsopgave
Gemeente Molenwaard

Project- & programma communicatie

Molenwaard is ontstaan na een fusie van de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland. Bij een nieuwe gemeente hoort natuurlijk ook een nieuwe gemeenteraad. Deze nieuwe raad vindt communicatie belangrijk. In hun raadsagenda streeft ze... lees meer

Participatie over een bezuinigingsopgave

Branding van de regio
Voorne-Putten

Reputatie & identiteit

Gemeenten, ondernemers en de VVV van Voorne-Putten sloegen de handen ineen. Met één doel: meer recreanten en toeristen trekken voor al het moois dat Voorne-Putten te bieden heeft. Toerisme en recreatie vormen een belangrijke economische pijler... lees meer

Branding van de regio

Toekomst van materialen
TU Delft

Reputatie & identiteit

De afdeling Materials Science van de TU Delft constateerde dat de groei van het aantal studenten al enkele jaren achterbleef bij de rest van de universiteit. De afdeling hield zich bezig met onderzoek en onderwijs op het gebied van materialen, en... lees meer

Toekomst van materialen

Inzicht in perceptie en behoeften van doelgroepen
Eastman

Reputatie & identiteit

Eastman Chemical wilde inzicht in de communicatieve ecosystemen in hun internationale omgeving. Hoe communiceert men en waarover? Welke stijl hanteert men en met welke tone of voice? Maar ook: hoe wordt de boodschap vormgegeven en wat is... lees meer

Inzicht in perceptie en behoeften van doelgroepen

Potentie social media benutten
Autoriteit Consument & Markt

Verandercommunicatie

Sociale media krijgen een steeds grotere invloed op het werk van de Autoriteit Consument & Markt. Consumenten en bedrijven worden steeds veeleisender als het gaat om informatie, contact, reactiesnelheid en inspraak. De ACM vroeg HollandSpoor hoe... lees meer

Potentie social media benutten

Communicatiestrategie voor citymarketing
Gemeente Haarlemmermeer

Reputatie & identiteit

Haarlemmermeer wil het welzijn en de welvaart in de gemeente verbeteren. Dat doet zij door wensen en behoeften van (potentiële) inwoners, bedrijven, investeerders en andere overheden voorop te stellen. Met citymarketing wil het college het... lees meer

Communicatiestrategie voor citymarketing

Verhogen van de kwaliteit en effectiviteit van interne communicatie
Unilever

Verandercommunicatie

Unilever onderzoekt structureel of strategische communicatiedoelstellingen worden bereikt. Een van die doelstellingen betreft de kennis en percepties van medewerkers. Dan gaat het over bekendheid met de visie, het duurzaamheidsplan (USLP) en de... lees meer

Verhogen van de kwaliteit en effectiviteit van interne communicatie

ZSM
Openbaar Ministerie

Project- & programma communicatie

Het Openbaar Ministerie werkt met de ZSM-aanpak aan een snelle afhandeling van veelvoorkomende criminaliteit. Dat is een belangrijk signaal aan daders, slachtoffers en samenleving. De doorontwikkeling naar ZSM 2.0 had belangrijke consequenties... lees meer

ZSM

Programma voor het bevorderen van een gezonde leefstijl
Doe ff gezond

Project- & programma communicatie

Overgewicht is een groeiend probleem in Nederland. Dordrecht is daarop helaas geen uitzondering. In Dordrecht-West kampt één op de drie kinderen met (ernstig) overgewicht. Om de Dordtse jeugd op een gezond gewicht te krijgen, is het programma Doe... lees meer

Programma voor het bevorderen van een gezonde leefstijl

Projectcommunicatie in Zeeland
Rijkswaterstaat Zeeland

Project- & programma communicatie

Rijkswaterstaat Zeeland wil met het project SAMARES (= Salt Marsh Restoration Eastern Scheldt) de schorren in de Oosterschelde herstellen. Zo’n project raakt de belangen van onder meer natuur- en milieuorganisaties, agrariërs, vissers en inwoners... lees meer

Projectcommunicatie in Zeeland

Depressiepreventie
GGD Zuid-Holland Zuid

Project- & programma communicatie, Mediacommunicatie

Depressie komt onder jong en oud veel voor. Ook in de regio Zuid-Holland Zuid kampen veel mensen met deze klachten. Reden voor de GGD Zuid-Holland Zuid om in te zetten op het voorkomen van depressie. Daarvoor werd het regionale programma ‘mentale... lees meer

Depressiepreventie

Veranderopgave voor jeugdbeschermers
Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond

Project- & programma communicatie

Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond (JBRR) stond voor een flinke veranderopgave. Het programma ‘casusregie jeugdbescherming’ moest ervoor zorgen dat jeugdbeschermers minder last hadden van regels en zij meer professionele handelingsruimte kregen.... lees meer

Veranderopgave voor jeugdbeschermers

Regie op communicatie in het stikstofdossier
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Mediacommunicatie, Project- & programma communicatie

Nederland zit in een stikstofcrisis. Iedereen heeft een mening over stikstof en het brengt de nodige onrust met zich mee. Logisch ook. De crisis zorgt voor grote onzekerheid bij bedrijven, boeren en inwoners. Vele partijen mengen zich actief - al... lees meer

Regie op communicatie in het stikstofdossier

nieuwe aanpak voor interne communicatie
Eneco

Verandercommunicatie

Hoe komen we tot een goede communicatieplanning? Een planning die recht doet aan de strategische ambities van de organisatie en de communicatieafdeling. Maar ook een planning die ruimte biedt om mee te bewegen met de dynamische omgeving – binnen... lees meer

nieuwe aanpak voor interne communicatie

Stevigere positie in de regio
ROC Midden-Nederland

Reputatie & identiteit

Het ROC Midden Nederland wilde haar positionering herijken. Na een aantal jaren van strategische doorontwikkeling van de organisatie wilde zij de verbinding met de buitenwereld versterken. Met als doel een stevigere positie in de regio. Dit... lees meer

Stevigere positie in de regio

Optimalisatie van de interne communicatie
ROC West-Brabant

Verandercommunicatie

ROC West Brabant is ontstaan uit een aantal fusies van vmbo-scholen en mbo-colleges. Van oudsher waren de scholen en colleges gewend om zichzelf te profileren. Daar was de organisatie ook communicatief op ingericht: de communicatiefunctie was... lees meer

Optimalisatie van de interne communicatie

Communicatie bij een herindeling
Gemeente Hoeksche Waard

Verandercommunicatie

De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard fuseerden op 1 januari 2019 tot één gemeente. HollandSpoor is gevraagd om bij deze herindeling op strategisch vlak te adviseren. Onderdeel van de opdracht was te komen tot een positionering en inrichting van... lees meer

Communicatie bij een herindeling

Verzuip jij je Toekomst?!
Regio Zuid-Holland

Project- & programma communicatie

Met de regionale campagne Verzuip jij je Toekomst?! ontmoedigen de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid het hoge alcoholgebruik onder jongeren. De gemeenten vroegen HollandSpoor de campagnestrategie te ontwikkelen en de uitvoering te verzorgen. lees meer

Verzuip jij je Toekomst?!

Renovatie Maastunnel
Gemeente Rotterdam

Project- & programma communicatie

De Maastunnel vormt de dagelijkse doorgang voor ruim 30.000 automobilisten. Van de zomer 2017 tot 2019 was de 75-jarige tunnel vanwege grootschalige renovatie deels, of helemaal gesloten. Dat had grote gevolgen voor de automobilisten. Goede... lees meer

Renovatie Maastunnel

Social marketing bij ouders met jonge kinderen
GGD regio Utrecht

Project- & programma communicatie

Gezonde voeding, gebitsverzorging, veiligheid en wiegendood zijn vier thema’s waar ouders (met een kind tussen de 6 en 11 maanden) meer over moeten weten en mee moeten doen. Hier lag precies de uitdaging voor de GGD regio Utrecht. Ouders zijn... lees meer

Social marketing bij ouders met jonge kinderen

Kijk niet weg!
Taskforce kindermishandeling

Project- & programma communicatie

Een mishandeld kind heeft maar één persoon nodig om voor hem of haar de cirkel van geweld te doorbreken. ‘Kijk dus niet weg, maar kom in actie bij een vermoeden van kindermishandeling’. In 2016 deed de Taskforce Kindermishandeling en seksueel... lees meer

Kijk niet weg!

Positionering communicatieteam
Gemeente Binnenmaas

Verandercommunicatie

Verschillende bestuurlijke, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen brengen grote opgaven met zich mee voor de gemeente Binnenmaas. Opgaven met belangrijke communicatieve consequenties. HollandSpoor is gevraagd om de gevolgen hiervan in... lees meer

Positionering communicatieteam

Scherper profiel, meer zichtbaarheid
Topsector Chemie

Reputatie & identiteit

Nederland kent negen topsectoren. In deze topsectoren werken bedrijven, onderzoekers, overheden en maatschappelijke organisaties samen aan oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken. Een van deze topsectoren is de Topsector Chemie. Deze... lees meer

Scherper profiel, meer zichtbaarheid

Communicatie na het kraanongeval
Gemeente Alphen aan den Rijn

Mediacommunicatie

In Alphen aan den Rijn vielen op 3 augustus 2015 twee bouwkranen om bij hijswerkzaamheden. Een schokkende gebeurtenis waarvan de beelden de hele wereld over gingen. Wonder boven wonder vielen er op een huisdier na geen slachtoffers. Na de eerste... lees meer

Communicatie na het kraanongeval

Landelijke bekendheid cliëntondersteuning vergroten
Vereniging Nederlandse Gemeenten - VNG

Project- & programma communicatie

Gemeenten zijn sinds de invoering van de Wmo in 2015 verantwoordelijk voor veel taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Een van die taken is uitvoering geven aan het recht van inwoners op onafhankelijke ondersteuning bij hun... lees meer

Landelijke bekendheid cliëntondersteuning vergroten

Op zoek naar de juiste balans tussen leefbaarheid en toerisme
Kinderdijk

Project- & programma communicatie, Reputatie & identiteit

Kinderdijk is UNESCO Werelderfgoed. En waarschijnlijk een van de meest gefotografeerde gebieden in Nederland. En terecht. De molens tonen een bijzonder staaltje Nederlands vakmanschap in de strijd tegen het water. Logisch dus dat de Kinderdijkse... lees meer

Op zoek naar de juiste balans tussen leefbaarheid en toerisme

Projectcommunicatie bij de inkoop van jeugdhulp
Gemeente Alphen aan den Rijn

Project- & programma communicatie

Betere jeugdhulp. Waar de vraag van het kind centraal staat in plaats van het productaanbod van de zorgaanbieder. Dat doel stelde de Gemeente Alphen aan den Rijn zich. Een uitdagend inkooptraject volgde. Uitdagend, want het krachtenveld was... lees meer

Projectcommunicatie bij de inkoop van jeugdhulp

Ik kies. Rivierenland gezond.
GGD Gelderland-Zuid

Project- & programma communicatie

Een goede gezondheid is belangrijk om volwaardig mee te kunnen draaien in de samenleving. Ook de gemeenten in Gelderland-zuid onderkennen het belang van een gezonde leefstijl. In het project Rivierenland Gezond werken zij – onder regie van de GGD... lees meer

Ik kies. Rivierenland gezond.

Vergroten waterbewustzijn
Gemeente Lansingerland

Verandercommunicatie

De gemeente Lansingerland en de hoogheemraadschappen van Schieland en Delfland werken samen in het programma ‘Waterplan Lansingerland’. HollandSpoor is gevraagd een campagnestrategie te ontwikkelen die zich richt op het vergroten van het... lees meer

Vergroten waterbewustzijn