Schrijf dat verhaal!

#zichtbaarheid #storytelling #schrijven

Kennisdeling wordt door veel organisaties gebruikt om zichtbaar te zijn en op inhoud verbinding te zoeken met (potentiële) klanten. Niet zelden word je daar als specialist geacht je steentje aan bij te dragen, bijvoorbeeld in een blog, artikel of white paper. Om goed te kunnen schrijven, moet je weten welk verhaal je wilt vertellen.

Hoe kun je als medewerker op een aansprekende manier het verhaal van jouw organisatie en je expertise uitdragen? Je bent er niet met alleen technische schrijfvaardigheden. Je wilt tenslotte iets met je tekst bereiken, een boodschap overbrengen, mensen tot actie aanzetten of iets leren. Een goede schrijver weet daarom vooral hoe hij zijn verhaal moet overbrengen. Storytelling in de breedste zin van het woord dus, met technische vaardigheden als belangrijk onderdeel.

Voor wie is het?

Organisaties die hun eigen kennis en expertise beter willen leren uitdragen door de schrijfvaardigheden van hun inhoudelijk specialisten te verbeteren. We gaan uit van een maximale groepsgrootte van tien medewerkers. Zo krijgt iedereen voldoende persoonlijke aandacht. Tegelijkertijd is de groep groot (of klein) genoeg om van elkaar te leren.

Wat doen we?

Met de training leer je vaardigheden om het verhaal buiten je organisatie te vertellen, bijvoorbeeld in een blog, artikel of paper. Na afloop van de training heb je een artikel geschreven, meer zelfvertrouwen als schrijver en nieuwe ideeën op de plank. De training bestaat uit drie dagdelen, elk van 4 uur, met tussenpozen van een aantal weken.

1) Wat is jouw verhaal? – In het eerste deel gaan we op zoek naar het ‘verhaal’ van de organisatie. Wie zijn we, waar staan we voor, welke boodschap willen we vooral met onze teksten overbrengen en met welk effect? We starten met een deel theorie.  Ook laten we aan de hand van een aantal voorbeelden zien wat het belang is van een goede en consequente presentatie aan de buitenwereld. En natuurlijk ga je ook zelf aan de slag. Door bijvoorbeeld jezelf en de organisatie aan de groep te pitchen. In een aantal opdrachten werken we zo toe naar een gedeeld beeld van het verhaal van jouw organisatie als verteller, en ben je bewust van je persoonlijke kleur daarin.

Na het eerste dagdeel krijg je een huiswerkopdracht mee waarmee je jouw eigen verhaal en boodschap verder uitwerkt.

2) Hoe schrijf je dat? - In het tweede deel concentreren we ons volledig op technische schrijfvaardigheden en de grondbeginselen van goede content. Hoe bouw je een goede tekst op? Wat zijn stoppers en wat werkt als smeerolie? Hoe schrijf je aantrekkelijk en beknopt? Je gaat vooral zelf aan de slag met oefeningen op basis van je eigen (eerder geschreven) teksten. We reiken praktische tools aan waar de je later op kunt terugvallen. Zo weet je ook wat je kunt doen als je vastloopt bij het schrijven van een tekst. Aan het einde van de training heb je je eigen tekst herschreven en ben je klaar voor het echte werk.

Tussen het tweede en derde deel krijg je de opdracht om (bijvoorbeeld) een artikel te schrijven. Een mededeelnemer wordt daarbij jouw schrijfgenoot. Je kunt elkaar gebruiken om te sparren tijdens het schrijfproces.

3) Writersflow – In dit derde deel ga je met je schrijfgenoot aan de slag met jullie eindproduct. Aan de hand van een vragenlijst, bespreek je elkaars artikel. Wat is goed, wat kan er beter? Daarna bespreken we in groepsverband de bevindingen. Wat valt op, waar is het lastig, hoe ging het schrijfproces? Aan de hand van de ingeleverde teksten geven we nog tips. Hoe je een kop spannender kunt maken bijvoorbeeld, ideeën voor variatie in (type) teksten, follow-ups of het verzamelen van verhaalideeën. Het doel is dat je de derde sessie eindigt met een artikel dat tussen 80% en 100% gereed is.

De trainers

Ellen, Huug en Meeuwes 

Meer weten?

Neem contact op met Huug.