Gedrag medewerkers veranderen? Hoe Communicatie de middenmanagers helpt

02/10/2018 - Hoe zorgt Communicatie ervoor dat de medewerkers in de organisatie strategisch gewenst gedrag (alignment) vertonen? Natuurlijk is er een middelenmix voorhanden en ondersteunt Communicatie het topmanagement bij het uitdragen van nut en noodzaak van de visie en missie. Maar de meest cruciale groep hier is niet het topmanagement, maar het middenmanagement.

Ja, topmanagement ontwikkelt de strategie, maar het zijn de managementlagen daaronder die verantwoordelijk zijn voor de vertaling van de abstracte plannen in concrete acties voor hun medewerkers en dus bepalen hoe de strategie in praktijk wordt gebracht.

De vraag is dan hoe kun je als Communicatie de midden managers kunt ondersteunen? Lees hoe je dit kunt doen in dit artikel op Adformatie. Centraal staan drie dilemma’s die midden managers bij het werken aan alignment ervaren.