Ook al is het crisis, blijf met deze 4 methoden aan je toekomst werken

#crisis #langetermijnvisie
#omdenken

06/05/2020 - In tijden van corona is het alle hens aan communicatiedek. Voornemens die zo’n twee maanden geleden nog springlevend waren, verzamelen inmiddels een laag stof. Die komen wel weer aan bod als de crisis een beetje voorbij is. Of niet?

Het knaagt ergens natuurlijk wel. Wat moet er terechtkomen van alle ambities nu we ons drie slagen in de rondte aan het rennen zijn? En hoe lang gaat deze gekte nog duren? Komen we dit jaar überhaupt nog toe aan een perspectief dat de komende week overstijgt? Het kan toch niet dat alles stil blijft liggen?

Hoewel de waan van de dag sowieso al de blik op morgen vertroebelt, maakt de coronacrisis van de korte en lange termijn helemaal twee gescheiden werelden. De uitdaging is nu om deze twee meer bij elkaar te brengen. Maar hoe? Vier tips hoe je toch de lange termijn vandaag al naar je toetrekt.

1. Integreer
De korte en lange termijn lijken tegengesteld, maar dit hoeft zeker niet het geval te zijn. Kijk waar de twee overlappen: zijn de abstractere lange-termijndoelen concreet te maken in de werkelijkheid van vandaag? 

Zo wilde een nationaal opererend bedrijf een nieuwe strategie lanceren om de klantfocus van de organisatie te versterken en interne silo’s te slechten. Het communicatiegeweld was in stelling gebracht, het bestuur was voorbereid, het middenmanagement getraind en ondersteunende middelen lagen klaar. Maar toen sloeg corona toe. 

 

De vraag was: hoe gaan we door met de strategielancering, nu de oorspronkelijke lanceringsvorm niet meer past? De nieuwe strategie was echter niet verdwenen. Uit gesprekken binnen de organisatie bleek dat er juist nu veelvuldig en nauw contact met klanten is. Juist dit intensieve contact en de bewustwording over het belang daarvan, biedt deze organisatie de mogelijkheid om de nieuwe strategie alsnog onder de aandacht te brengen.

2. Extrapoleer
De visies op wat corona betekent voor vandaag en morgen stapelen zich op. Gaan we voor altijd anders werken? Blijven we meer thuis? Gaan we nu eindelijk de échte digitaliseringsstap nemen? Het extrapoleren van de huidige situatie is een goede oefening om met het team te onderzoeken wat mogelijke ontwikkelrichtingen zijn. 

Ga bij het extrapoleren uit van je eigen doelen: alignment; positionering; reputatie? Denk in verschillende scenario’s: wat als de digitalisering blijft zoals het is, deels doorzet of volledig doorzet? Wat betekent dit voor het werken aan alignment? Wat als de economie een dip heeft van een half jaar, twee jaar of vijf jaar? Wat betekent dat voor onze mogelijkheid om de gewenste marktpositie in te nemen?

Als je de scenario’s hebt uitgewerkt, redeneer dan weer terug. Wat betekenen ze voor ons werk nu? Een brainstorm is in deze tijd prima op afstand te doen. Het is slim om ook andere disciplines hierbij uit te nodigen. Meer perspectieven aan tafel levert een rijker gesprek op.

Benieuwd naar de andere twee tips? Lees ze op Adformatie, waar dit artikel is gepubliceerd.