Van ‘foldermaker’ naar strategisch adviseur

#strategie #ACP #samenwerking #teamontwikkeling

29/10/2020 - Op het kantoor van de afdeling Communicatie & Media van Kuijpers, hangen drie tegeltjeswijsheden: ‘Loslaten is fijn’, ‘Wie o wie, pakt de regie’ en ‘Dit is een A, B of C-tje’. Ze wijzen het zeskoppige communicatieteam er fijntjes op focus te houden en dus los te laten wat ze zelf als lage prioriteit hebben bestempeld. Een cadeautje van HollandSpoor. ”Die reminder hebben we soms echt nodig”, zegt Angela Petrillo. Lachend: “Ze zijn best wel scherp.”

Waarom is die focus zo belangrijk?
Familiebedrijf Kuijpers is technisch dienstverlener met veertien Nederlandse vestigingen. We zijn al enige jaren bezig onszelf te ontwikkelen van uitvoerende partij naar een meer strategische partner voor onze klanten. We benaderen Kuijpers in die zin veel meer als merk. Dat heeft ook effect op onze communicatie-aanpak en daarmee dus ook het reilen en zeilen op de afdeling. Zes jaar geleden waren we oneerbiedig gezegd veelal van de folders en relatiegeschenken. Als ik nu kijk, zie ik een team die op veel strategischer niveau adviseert over ontwikkelingen die voor heel het bedrijf van belang zijn.”


Hoe heb je dat aangepakt?
“Samen met Huug en Michel, die recent ook betrokken waren bij de aanscherping van de positionering van Kuijpers, hebben we als team een aantal trainingen gedaan die zich richtten op de ontwikkeling van het team, samenwerking, en onze toegevoegde waarde. Zo hebben we met elkaar bepaald aan welke projecten we prioriteit geven, door een indeling te maken in 1K - (merk Kuijpers), A-, B- en C-projecten. Dat was soms best wel confronterend. Waar ga je tijd aan besteden? Een snelle vraag beantwoorden of kiezen voor een strategischere vraag die meer tijd kost? Huug en Michel hebben ons hierin echt een sterke spiegel voorgehouden.”


Wat heeft deze manier van denken en werken verandert?
“We hebben nog meer focus, scherpte en plezier met elkaar. Ja zeggen tegen die middelen is makkelijk, maar door juist te kiezen voor projecten die voor het merk interessant zijn, wordt het ook leuker. Je gaat meer waarde toevoegen, doordat wij als afdeling kijken vanuit één Kuijpers, ook al bestaan we uit heel veel vestigingen en disciplines. De markt vraagt ook om integrale oplossingen. Wij kunnen vanuit die integraliteit op ons vakgebied die spiegel voor houden.”


Betekent het dat je ook vaker nee verkoopt?
“Ja, we zijn misschien nu wel bewust onbekwaam. Zeker het C-project (met een lagere prioriteit) heeft echt betekenis gekregen. Daardoor wordt het makkelijker om nee te zeggen tegen interne verzoeken. Een open deur wellicht, maar we bevragen elkaar ook echt kritisch op onze keuzes.”

 

 

 

Wat betekent dat voor de ontwikkeling van het team?
“Eén van de inzichten uit de laatste trainingen van HollandSpoor is dat we te individueel als professional bezig zijn vanuit onze eigen discipline. We hebben ontdekt dat we het leuker vinden om samen iets te doen, samen te leren, en het gevoel van trots te delen. En dat dit ook leidt tot meer kwaliteit en een sterker merk Kuijpers. Wij zijn een heel fijn team. Ontwikkeling zit ook in vaardigheden, in je groei als team.” 


Had je die ontwikkeling ook zelf kunnen bewerkstelligen of was daarvoor echt een externe partij nodig?
“Ik denk dat het een combinatie is. Je kan best zelf je team aan de hand nemen, maar je hebt een ander nodig om echt die objectieve spiegel voor te houden. Het voordeel is dat ik nu ook zelf onderdeel ben van de ontwikkeling. Met een externe partij zet je meer in beweging.“


Wat is de volgende stap?
“We denken na over een intern trainingsprogramma om de organisatie communicatiever te maken. Zodat collega’s ook een eigen rol en verantwoordelijkheid krijgen. Soms vinden ze het lastig als we nee zeggen. Dat vinden wij ook. We zijn vanuit onze karakters enorm dienstverlenend. Als team hebben we nog stappen te zetten om steeds de juiste keuze te maken.”


Wat is de belangrijkste les die je geleerd hebt?
“We zijn ons bewuster geworden van wat we aan het doen zijn en steeds meer dingen los moeten laten. Dat geeft meer ruimte. Tijd investeren in teamontwikkeling is belangrijk. Jezelf de tijd gunnen in de waan van de dag regelmatig uit te zoomen. Dat is iets wat er dan soms snel bij inschiet. Onze sessies met HollandSpoor hebben ons echt dat belang doen inzien.”