‘We hebben als team de merkbelofte van KMPG echt doorleefd’

#designthinking #merkbelofte

22/07/2021 - Wat betekent de merkbelofte People-driven Progress voor onze communicatie? Met deze vraag klopte Willem Bonenkamp, manager Corporate Affairs van KPMG aan bij HollandSpoor. Samen met de TU Delft organiseerden we voor zijn hele team een tweedaagse bijeenkomst waarbij we het ontwerpdenken gebruikten om samen tot een antwoord te komen.

Ontwerpdenken is een methode die zich goed leent voor complexere vraagstukken omdat het je dwingt om dóór te denken. Door te divergeren en convergeren zie je het vraagstuk van meerdere kanten én neem je samen bewust stappen naar voren, naar een oplossing. Het helpt je zicht te houden op de complexiteit van het vraagstuk, zonder dat dit je beperkt in het vinden van een goede oplossing. 

Je kunt ontwerpdenken inzetten ten behoeve van een nieuwe communicatiestrategie, of, zoals KMPG, om je merkbelofte verder te verdiepen. “Na een aantal jaar met ‘People-driven Progress’ als merkbelofte te hebben gewerkt, was het tijd voor een opfrisbeurt”, legt Willem Bonenkamp uit. “Kijken we er nog op dezelfde manier tegenaan? Wat hebben we geleerd?”

Hoe hebben jullie de ontwerpsessies ervaren?
“Als heel positief. Eigenlijk een van de beste online bijeenkomsten die we de afgelopen anderhalf jaar hebben meegemaakt. “

 

Wat maakte deze sessies anders dan andere bijeenkomsten?
“Jullie waren heel goed voorbereid. Daardoor hadden wij het gevoel dat we ons echt konden overgeven aan het inhoudelijke gesprek. Het Miro board dat we gebruikten was al helemaal ingericht, zodat we een beeld hadden van wat we gingen doen en meteen ook zelf lekker aan de slag konden. Ook de afwisseling in begeleiders werkte heel fijn. 
Wat meestal gebeurt bij online bijeenkomsten is dat de energie er snel uit is. Maar aan het einde van deze beide dagen, had ik juist nog energie over. Dat was echt wel opvallend. “

Waar zou je dit type bijeenkomst juist niet voor inzetten?
“Je gaat in dit type bijeenkomst wel echt de diepte en details in. Ik kan me voorstellen dat wanneer je meer een praktische opgave hebt, dit mogelijk te veel wordt.” 

Wat is jullie belangrijkste inzicht uit de twee bijeenkomsten?
"Wat is blijven hangen, is hoe we de merkbelofte samen betekenis en diepgang hebben gegeven. We hebben een hele sterke inhoudelijke stap voorwaarts gemaakt en als team hebben we nu echt een beter beeld wat we eronder verstaan. En dus ook wat dit betekent en kan betekenen voor onze communicatie. Ik moet bekennen dat ik altijd wat sceptisch was over ‘samen het proces doorleven’, maar ik heb nu ervaren wat dit kan betekenen, dat we echt samen hebben gecreëerd." 


Wil je meer informatie over ontwerpdenken of je het in kunt zetten voor jouw vraagstuk? Neem dan contact op met Michel