Gemeente Hoeksche Waard Communicatie over veranderingen in het sociaal domein

Programmacommunicatie

De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard werden in 2015 verantwoordelijk voor extra taken op het gebied van jeugd, zorg en werk. Dat had impact op de gemeenten, maar ook op iedere inwoner in de Hoeksche Waard. Bij zo’n enorme verandering in denken en doen speelt communicatie een belangrijke rol. De vraag aan HollandSpoor was om een communicatiestrategie te ontwikkelen, de communicatieorganisatie neer te zetten en de implementatie te begeleiden.

Aanpak

De decentralisatie van taken rond jeugd, zorg en werk verliep volgens twee kernbegrippen: transitie en transformatie. Deze begrippen waren richtinggevend in de communicatieaanpak. HollandSpoor ontwikkelde de regionale campagne ‘Samen meer Hoeksche Waard’. Deze gaf context en duiding aan alle communicatie met verschillende stakeholders. In de campagne gebruikten we de vele goede voorbeelden die er al zijn van mensen die elkaar helpen. Want uit onderzoek weten we dat het met campagnes gemakkelijker is bestaand gedrag te bevestigen dan gedrag in een andere richting om te buigen.

contactpersoon
Sander Bruggeling
+31 6 51 97 79 27
sander@hollandspoor.com
overige projecten
Voorne-Putten
Branding van de regio
Taskforce kindermishandeling
Kijk niet weg!
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen