Programmacommunicatie

De wereld om ons heen is dynamischer dan ooit. Dat vraagt om organisaties die flexibel en wendbaar zijn. Programma’s spelen in op deze behoefte. Communicatie is hierbij dé kritische succesfactor. Cruciaal voor afstemming, het creëren van begrip en draagvlak. En voor acceptatie en het gebruik van het eindresultaat.

Onze aanpak om programma’s communicatief te ondersteunen start altijd met een scherpe analyse, onder meer van het krachtenveld en de heersende frames. Dan bepalen we wie we betrekken, waarom, wanneer en hoe.

Programmatisch werken betekent niet star werken. Flexibiliteit en improvisatievermogen zijn belangrijk om het gemaakte plan waar nodig te wijzigen. Wanneer dit nodig is, richten wij voor het programma ook het issuemanagement, de woordvoering en public affairs in.

meer werkterreinen