Werkterreinen

Reputatie & identiteit

Een richtinggevend verhaal. Een relevante boodschap. Een heldere aanpak. Soms is het nodig je bedrijf of organisatie weer met nieuw licht te bekijken. Als de oude jas niet meer past of het oordeel van de buitenwereld schuurt. lees meer

Project- & programma communicatie

De wereld om ons heen is steeds dynamischer. Programma’s en projecten spelen hier op in. Communicatie is dé succesfactor. Cruciaal voor begrip, acceptatie en gebruik van het eindresultaat. lees meer

Verandercommunicatie

Het kan altijd beter, sneller, klantvriendelijker. Vaak moet dit ook. Keer op keer. Veranderen is volgens ons mensenwerk. Communicatie dus. In samenhang met andere disciplines. lees meer

Mediacommunicatie

Soms heb je net dat duwtje in de rug nodig, de scherpte in je verhaal. Nuance in je perspectief. Hoe laveer je door het woud van belangen? Hoe maak je een heldere boodschap die recht doet aan je organisatie en de doelgroep aanspreekt? lees meer