Werkterreinen

Programmacommunicatie

De wereld om ons heen is dynamischer dan ooit. Dat vraagt om organisaties die flexibel en wendbaar zijn. Programma’s spelen in op deze behoefte. Communicatie is hierbij dé kritische succesfactor. Cruciaal voor afstemming, het... lees meer

Woordvoering

Wij weten hoe media werken. Wij snappen immers niet alleen de werkelijkheid en behoeften van onze opdrachtgever, maar ook die van de journalistiek. lees meer

Crisiscommunicatie

We hebben ruime ervaring met het regisseren en ondersteunen van de communicatie tijdens issues en crises. Als het erom spant, staan wij er voor onze opdrachtgever. We maken een scherpe analyse, ontwikkelen op basis hiervan een... lees meer

Reputatie & identiteit

Wie zijn we? Wie moeten we zijn om van betekenis te zijn voor de wereld om ons heen? Hoe zien anderen ons? Allemaal vragen die samenhangen met de begrippen identiteit en reputatie. Twee begrippen die één ding gemeen hebben: binnen... lees meer

Interne communicatie bij verandering

Het moet beter, sneller of klantvriendelijker. Gedreven door ambities, medewerkers, klanten en burgers, worden organisaties voortgestuwd in een continue stroom van verandering. lees meer

Professionalisering communicatieteam

Zoals de omgeving en organisaties zich ontwikkelen, zo moeten ook (communicatie-)teams blijven bewegen. Of het nu teams zijn die snel groeien of teams waar het juist slimmer, eenvoudiger en/of effectiever moet. Ontwikkeling speelt... lees meer

Stakeholdermanagement

Iedere organisatie of programma heeft te maken met de sentimenten van de omgeving. Vroeg of laat kom je daarmee in botsing. Je kop in het zand steken heeft geen zin. Als je de gevoelens van je stakeholders in kaart brengt en hun... lees meer