Spieren voor Spieren Een heldere positie, een helder verhaal

Reputatie & identiteit

Spieren voor Spieren wil verder groeien en professionaliseren, ook in communicatie. Maar de gewenste merkidentiteit miste nog beleving en een duidelijke positionering. Hoe verwoord je dat in een authentiek, aansprekend en onderbouwd verhaal voor alle doelgroepen?

Spieren voor Spieren heeft al meer dan 20 jaar een sterke identiteit en grote naamsbekendheid. De opbrengst uit fondsenwervende activiteiten is enorm gegroeid, waardoor grotere bedragen te besteden zijn aan (onderzoek naar) diagnose, behandelingen en zorg voor kinderen met een spierziekte. Spieren voor Spieren bouwt voort op dit succes door middel van verdere groei en professionalisering, ook in hun communicatie.

Spieren voor Spieren zette daarom de gewenste merkidentiteit op papier. Die geeft weliswaar op hoofdlijnen weer wie Spieren voor Spieren is, maar is nog wel enigszins abstract en mist beleving. De vraag aan HollandSpoor is om de merkidentiteit te vertalen naar een authentiek, aansprekend en onderbouwd verhaal voor alle doelgroepen van de stichting, met als concreet resultaat: de keuze van een positie uitgewerkt in een message house.


Aanpak
We startten, na een eerste verdiepingsslag van de omgeving via deskresearch, met een werksessie met medewerkers. Doel was om de begrippen uit de merkidentiteit te verdiepen. Wat bedoelen zij bijvoorbeeld met ‘optimistisch’ en ‘bevlogen’? Op basis van deze input ontwikkelden we drie mogelijke narratieven. Na een interne toets, legden we deze voor aan verschillende externe stakeholders: artsen, ouders van kinderen met een spierziekte, gevers zoals bedrijven en particuliere actievoerders en natuurlijk de topsportambassadeurs van Spieren voor Spieren. Op basis van hun feedback werkten we toe naar één verhaal, dat we vervolgens verder uitwerkten in een message house. Na een interne bespreking en eerste opzet voor de bewijsvoering, rondden we de opdracht af. 
Het mooie aan de opdracht was dat met het ontwikkelen van het narratief, ook het inhoudelijk denken over de strategie van Spieren voor Spieren werd aangejaagd.
 

#messagehouse #storytelling #merkidentiteit

contactpersoon
Michel Kok
+31 6 518 269 91
michel@hollandspoor.com
overige projecten
Vereniging Nederlandse Gemeenten - VNG
Landelijke bekendheid cliëntondersteuning vergroten
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Message house als basis voor communicatie klimaatakkoord
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen