Reputatie & identiteit

Wie zijn we? Wie moeten we zijn om van betekenis te zijn voor de wereld om ons heen? Hoe zien anderen ons? Allemaal vragen die samenhangen met de begrippen identiteit en reputatie. Twee begrippen die één ding gemeen hebben: binnen en buiten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Soms raak je uit koers of stuur je juist doelbewust een andere kant op. Door een strategische verandering, stakeholders die nieuwe normen stellen of de concurrentie. In een snel veranderende wereld word je regelmatig gedwongen stil te staan bij je identiteit en reputatie.

HollandSpoor helpt je daarbij snel tot de kern te komen, met oog voor beide aspecten. Omdat Identiteit en reputatie geen communicatiespeeltje zijn, maar een strategisch managementinstrument, is onze aanpak concreet en integraal: gericht op gedrag en in verbinding met andere disciplines.

meer werkterreinen