Reputatie & identiteit

Een richtinggevend verhaal. Een relevante boodschap. Een heldere aanpak. Soms is het nodig je bedrijf of organisatie weer met nieuw licht te bekijken. Als de oude jas niet meer past of het oordeel van de buitenwereld schuurt.

Waar de vraag ook begint, je kunt nooit begrijpen wie je bent zonder te weten hoe anderen over je denken. Nadenken over wie je bent begint vaak bij een nieuwe richting of een belangrijke verandering in de omgeving.

Soms stellen stakeholders nieuwe normen of de concurrentie noopt tot herbezinning op de eigen koers. Binnen en buiten zijn zo sterk met elkaar en de communicatie van de organisatie verweven. Zaak dus om beide aspecten in samenhang te bezien.

HollandSpoor zoekt naar de kern van het identiteit- en reputatievraagstuk. Worden (impliciete) beloftes niet nagekomen? Of is gewoon niet duidelijk wat de medewerkers moeten waarmaken? Wat er van de organisatie mag worden verwacht?

Als we weten wat die kern is, gaan we aan de slag. Identiteit en reputatie zijn geen communicatiespeeltje. Wel een strategisch managementinstrument. Onze aanpak is dan ook concreet en integraal: gericht op gedrag en in verbinding met andere disciplines.

Strategisch. Verbindend. Met oog voor elk perspectief.

meer werkterreinen