Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Message house als basis voor communicatie klimaatakkoord

Woordvoering

In de zomer van 2019 presenteerde het kabinet het langverwachte klimaatakkoord. Meer dan zeshonderd afspraken, gemaakt door ruim honderd partijen, moeten leiden tot een halvering van de uitstoot van broeikasgassen in 2030. De boodschap? Iedereen doet wat.

Maar voor niemand is dat hetzelfde. Bovendien moeten de kosten wel gedragen kunnen worden, of je nu het dak van je woning isoleert of als bedrijf overschakelt op schone stroom. Veel technologische ontwikkelingen zijn nog gaande. Het is dan ook niet altijd even duidelijk wat de maatregelen uit het klimaatakkoord betekenen. Voor zowel overheden, organisaties, bedrijven en burgers brengt dat veel onzekerheid met zich mee. Ook houdt het klimaat niet op bij onze landsgrenzen. Wat is de betekenis van ons klimaatakkoord op wereldschaal? Het zijn slechts een aantal onderdelen van een complex verhaal, dat een eerlijke, heldere en begrijpelijke vertolking nodig had.

Aanpak

In samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ontwikkelde HollandSpoor een message house voor het klimaatakkoord. Bij uitstek het hulpmiddel als je boodschap meerdere lagen heeft en je doelgroepen divers zijn. Ook helpt het richting te geven aan een eenduidige en gedragen interne communicatievisie. Bij het klimaatakkoord zijn immers alle departementen betrokken. Het message house is vooraf getoetst en afgestemd met onder meer gemeenten, provincies en publiek. Het vormt de basis voor alle communicatie over het klimaatakkoord door overheden.

#klimaatakkoord #messagehouse

contactpersoon
Ellen Klapwijk
+31 6 502 30 760
ellen@hollandspoor.com
overige projecten
Gemeente Molenwaard
Fuseren of niet?
SRON
Imago-onderzoek is rocket science
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen