Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid Mediavoorbereiding publicatie rapport

Mediacommunicatie

De overheid stelt in de participatiesamenleving hoge eisen aan burgers. Burgers moeten zelfredzaam zijn om mee te kunnen doen. Maar hoe reëel is het om dit van iedereen te verlangen? Over welke vermogens moet je beschikken om zelfredzaam te kunnen zijn? De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) constateerde in haar rapport ‘weten is nog geen doen’ dat er een behoorlijk verschil is tussen wat de overheid van burgers verwacht en wat zij aankunnen. In april 2017 verscheen een publicatie waarmee de WRR wilde bereiken dat goedwillende burgers niet onevenredig zwaar worden bestraft door de overheid. Bijvoorbeeld omdat ze even niet goed opletten, of omdat ze een deadline misten.

Aanpak
De WRR vroeg HollandSpoor om hen voor te bereiden op de communicatie met de media over dit rapport. Het rapport zet een volgende stap in de toepassing van gedragswetenschappelijke kennis in communicatiebeleid. En daarmee is het voor iedere communicatieprofessional zeer interessant leesvoer.

#mediacommunicatie #rapport

contactpersoon
Sander Bruggeling
+31 6 51 97 79 27
sander@hollandspoor.com
overige projecten
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Regie op communicatie in het stikstofdossier
ABT
Paradigma's op communicatie en organisatie
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen