Gemeente Binnenmaas Positionering communicatieteam

Professionalisering communicatieteam

Verschillende bestuurlijke, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen brengen grote opgaven met zich mee voor de gemeente Binnenmaas. Opgaven met belangrijke communicatieve consequenties. HollandSpoor is gevraagd om de gevolgen hiervan in kaart te brengen en – samen met het communicatieteam – de communicatievisie te ontwikkelen die recht doet aan deze uitdagingen. Deze visie moest ook antwoord geven op de vraag hoe het communicatieteam wil worden herkend binnen de organisatie. Wat werd hun nieuwe positionering?

Aanpak
De communicatievisie die we voor de gemeente Binnenmaas ontwikkelden, baseerden we op het collegeprogramma, de wensen en verwachtingen van stakeholders en relevante (communicatie-)trends. Deze visie concretiseerden we vervolgens in een strategie en vier communicatieprogramma’s. De programma’s geven focus aan de werkzaamheden van het communicatieteam. Ze richten zich op het communicatiever maken van de organisatie, grip krijgen op de beeldvorming, invulling geven aan participatie en onderzoek doen (en het verkrijgen van inzicht). 

#communicatieprogramma #visie #professionalisering

contactpersoon
Sander Bruggeling
+31 6 51 97 79 27
sander@hollandspoor.com
overige projecten
Gemeente Alphen aan den Rijn
Communicatie na het kraanongeval
Erasmus Universiteit Rotterdam
Renovatie Tinbergen
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen