De gehele overheid Werk aan Uitvoering

Programmacommunicatie

Het programma Werk aan Uitvoering (WaU) heeft tot doel de dienstverlening aan burgers en ondernemers overheidsbreed te verbeteren. Het programma komt voort uit de problemen die zich in de uitvoering hebben voorgedaan de afgelopen jaren. Een nadere analyse van deze problemen leidde tot een aantal aanbevelingen die uitmondde in het programma WaU.

Aanpak

Vanaf het eerste begin waren we betrokken bij de opzet en inrichting van de communicatie. We stelden een strategie op, zorgden voor een huisstijl, richtte de basiskanalen in en zette een communicatienetwerk op met verbinding naar uitvoeringsorganisaties, ministeries en gemeenten. Na het opzetten van het fundament, zijn we nog betrokken bij het geven van communicatieadvies en het ontwikkelen van interventies en middelen die voortkomen uit de verdere implementatie van het programma.

overige projecten
Gemeente Alphen aan den Rijn
Communicatie na het kraanongeval
Belastingdienst
Stakeholdermanagement bij complexe programma’s
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen