Oosterhoff Een merk bouwen voor een bouwbedrijf

Reputatie & identiteit

Oosterhoff is een collectief van bedrijven die ieder een specifieke plaats innemen in de bouwketen. Wat ze delen: kwalitatief hoogwaardige specialisten en generalisten met een sterke positie in de eigen sector. Het bestuur van Oosterhoff wil een volgende stap zetten met als basis een nieuwe visie.

In deze visie heeft Oosterhoff een eigen belofte voor de markt, naast die van de afzonderlijke bedrijven. Daarin komen de verschillende expertises samen. In het verleden was Oosterhoff vooral een 'administratieve schil'. Aan ons de vraag om het merk van de grond af aan op te bouwen.

Aanpak
Na een analyse van de omgeving en gesprekken met het bestuur ontwikkelden we eerst een passende merkbelofte: Onbegrensd. Onbegrensd gezien de ambitie van Oosterhoff om zich te richten op complexe maatschappelijke opgaven. Onbegrensd omdat ze werken in een ecosysteem van partners die ook van buiten Oosterhoff  kunnen komen. En onbegrensd omdat ook nadrukkelijk intern de verbinding tussen medewerkers van de bedrijven van Oosterhoff wordt gezocht. 

Vervolgens ontwikkelden we een bijpassende (merk-, corporate-, visuele-) identiteit, inclusief missie, kernwaarden, kernboodschap, huisstijl, fotografie en middelen zoals een nieuwe website. Ook startten we met een intern programma met de associate partners van Oosterhoff. Zij vormen de toekomst van het bedrijf en zijn dus ook de dragers van de merkbelofte.

 

#merkidentiteit

contactpersoon
Michel Kok
+31 6 518 269 91
michel@hollandspoor.com
overige projecten
Eneco
Nieuwe aanpak voor interne communicatie
Vereniging Nederlandse Gemeenten - VNG
Landelijke bekendheid cliëntondersteuning vergroten
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen