Rijksvastgoedbedrijf Waarderend onderzoek wakkert nieuwe energie aan

Interne communicatie bij verandering

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) bereidt zich voor op een toekomst waarin een groot aantal ervaren medewerkers met pensioen gaat, terwijl de arbeidsmarkt onverminderd krap is. Tel daar een groeiende vraag aan onderhoud en beheer in de vastgoedportefeuille bij op en je moet een list bedenken. Want hoe zorg je dat RVB’ers ware magneten worden die honderden nieuwe geschikte collega’s aantrekken? HollandSpoor is gevraagd om verborgen energie en inspirerende ideeën voor de toekomst binnen de organisatie aan te boren. Met maar één doel: trots en plezier stimuleren en de uitstraling van het RVB een boost geven. Dat hebben we met heel veel plezier en energie gedaan.

Waarderend onderzoek: het bruisende RVB van 2030 

Met medewerkers van het RVB zijn we op zoek gegaan naar wat ze inspireert in het werk, elkaar en bij partners, en hoe ze daar over willen communiceren. Dat kun je met 2.500 mensen tegelijkertijd doen, maar om het wat persoonlijker te maken zijn we op zeven locaties in kleine groepen aan het werk gegaan. In twaalf sessies van drie uur -van fysiek in Assen tot een digitaal reisje naar de Cariben- hebben ruim 100 medewerkers hun visies, drijfveren en ideeën gedeeld voor een inspirerend RVB in 2030. 

Het programma maakten we volgens de principes van waarderend onderzoek. In deze methodiek bouw je door op wat er al werkt en ga je op zoek naar inspiratie en waardering richting de toekomst, in plaats van gedoe en problemen. De kracht van deze benadering is dat ideeën voortkomen uit de motivatie, energie en visie van medewerkers zelf. Dat geeft de nodige drive en realiteitszin om van die dromen realiteit te maken.

Het onderzoek heeft geleid tot honderden ideeën voor het RVB, met daarbij een eerste aanzet voor de uitvoering. Ook ontdekten RVB-medewerkers hoe waardevol en inspirerend het is om elkaar op deze manier te ontmoeten. Zo stimuleerde het onderzoek het gesprek over onderling samenwerken, leren en experimenteren, en meer ruimte voor ontmoeting met klanten en collega’s. Daarnaast kregen naast alle ‘hosanna’ ook de schaduwkanten van werk en organisatie een eigen plek.

Gedeelde droombeelden – eerste stap in implementatie

We hebben alle ideeën geclusterd in drie droomscenario’s voor het RVB in 2030. Deze geven richting aan de gehele organisatie, van medewerkers tot aan de faciliterende en sturende rol van het MT en ondersteunende diensten. Ook is het helder welke rol en bijdrage de afdeling communicatie in 2030 levert. De reality check is met collega’s al gemaakt. De komende jaren staan in het teken van de uitvoering – of zoals wij het noemen: de juiste dingen doen. Daar wordt het voor iedereen die bij of met het RVB werkt beter en leuker van.

contactpersoon
Huug Barendrecht
+31 (0)6 45 71 7733
huug@hollandspoor.com
overige projecten
Jumbo Shipping
Herinrichting van de communicatieafdeling
Sociaal en Cultureel Planbureau
Communicatie tijdens coronacrisis
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen