3mE Een nieuw merk, een nieuwe verbinding

Stakeholdermanagement, Reputatie & identiteit

De faculteit 3ME van de TU Delft (Mechanical, Maritime & Materials Engineering) zocht een nieuw, verbindend verhaal. Eén die meer focus en duidelijkheid moest geven aan de verschillende stakeholdergroepen. Onderzoek wees namelijk uit dat waar de faculteit voor staat en wat ze doet, niet voor iedereen helder was.

Aanpak

Om te komen tot een passend verhaal, of merkbelofte, zo je wilt, spraken we met de belangrijkste stakeholders: studenten, alumni, medewerkers/management en de industrie. Zo kregen we inzicht in hun beelden, wensen voor en verwachtingen van de faculteit. Op basis hiervan ontwikkelden we drie verhaallijnen die we vervolgens weer voorlegden aan onze opdrachtgever en de stakeholders. Op basis van hun feedback ontwikkelden we het definitieve verhaal en de visuele stijl die de faculteit, binnen de TU Delft huisstijl, kon toepassen. 

contactpersoon
Michel Kok
+31 6 518 269 91
michel@hollandspoor.com
overige projecten
Autoriteit Consument & Markt
Potentie social media benutten
Gemeente Molenwaard
Participatie over een bezuinigingsopgave
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen