Stakeholdermanagement

Iedere organisatie of programma heeft te maken met de sentimenten van de omgeving. Vroeg of laat kom je daarmee in botsing. Je kop in het zand steken heeft geen zin. Als je de gevoelens van je stakeholders in kaart brengt en hun verwachtingen weet te managen, vergroot je niet alleen het draagvlak voor je handelen, maar verscherp je ook je koers.

HollandSpoor helpt je bij het in kaart brengen van het stakeholderveld, het analyseren van hun invloed, belangen en standpunten, het inventariseren van potentiële issues, het smeden van coalities en het uitdenken van een strategie.

Participatie is een begrip dat natuurlijk sterk gerelateerd is aan stakeholdermanagement. HollandSpoor heeft diverse opdrachtgevers begeleid bij het actief betrekken van stakeholders, vaak bewoners en ondernemers, bij de ontwikkeling van plannen en ideeën.

meer werkterreinen