ROC West-Brabant Optimalisatie van de interne communicatie

Interne communicatie bij verandering

ROC West Brabant is ontstaan uit een aantal fusies van vmbo-scholen en mbo-colleges. Van oudsher waren de scholen en colleges gewend om zichzelf te profileren. Daar was de organisatie ook communicatief op ingericht: de communicatiefunctie was decentraal georganiseerd. Vanuit de wens tot meer synergie en profilering van het merk ROC West Brabant, zijn diverse organisatieonderdelen gecentraliseerd. In 2017 was de communicatiefunctie aan de beurt. Na de centralisatie bleek dat er met name op het gebied van interne communicatie een gat bestond tussen de (uitvoerende) wensen van scholen en colleges en de (strategische) opdracht die de centrale afdeling Marketing & Communicatie had. Een onwenselijke situatie, zeker in het licht van de beweging die is ingezet naar verdergaande samenwerking tussen mbo-colleges en vmbo-scholen onderling en met elkaar. Daarvoor is goede interne communicatie onmisbaar.

Aanpak
ROC West Brabant vroeg HollandSpoor om hierbij te adviseren. Door middel van semi-gestructureerde interviews met mensen uit alle lagen van de organisatie brachten we eerst de huidige situatie in kaart: hoe ziet de interne communicatie binnen scholen en colleges eruit? Hoe is dat tussen scholen en colleges? En hoe verloopt de communicatie tussen de centrale organisatie en de decentrale onderdelen?

Deze analyse mondde uit in zes concrete adviezen aan de centrale afdeling Marketing & Communicatie en een aanzet voor de implementatie van deze adviezen. Uitgangspunt daarbij was hoe de afdeling met behoud van haar strategische focus de interne communicatie kon optimaliseren en faciliteren. De zes adviezen:

  1. Maak duidelijke afspraken (waar zijn we van) 
  2. Stel prioriteiten (focus aanbrengen) 
  3. Wees meer dienstverlenend en pro-actief 
  4. Vergroot de zichtbaarheid 
  5. Optimaliseer de infrastructuur 
  6. Stel een accountmanager aan voor de verbinding met de ondersteunende diensten 

#onderwijs #internecommunicatie #strategie #beweging

contactpersoon
Meeuwes de Ruiter
+31 (0)610407187
meeuwes@hollandspoor.com
overige projecten
Gemeente Molenwaard
Fuseren of niet?
De gehele overheid
Werk aan Uitvoering
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen