Gemeente Eindhoven Een (t-)huis voor daklozen

Woordvoering

Zo’n vierhonderd mensen in de regio Eindhoven hebben geen huis of thuis. Door stomme pech, verkeerde keuzes, een verward hoofd of een beschadigd hart. Zij hebben meer nodig dan alleen een tijdelijk bed, een warme douche en een goede maaltijd, vindt gemeente Eindhoven. Dak- en thuislozen moeten zo snel mogelijk een eigen huis én regie terugkrijgen met 24-uur opvang, activering en begeleiding naar werk. Daarvoor zijn nieuwe opvanglocaties nodig. De meeste Eindhovenaren vinden het – net als de gemeente – belangrijk dat dak- en thuislozen opvang krijgen. Toch is er ook angst voor deze doelgroep. Daklozen zijn toch verslaafde overlastgevers die vaak ook nog kampen met psychiatrische problemen? Dit beeld – dat in werkelijkheid slechts opgaat voor een klein deel van de daklozen - zorgt er mede voor dat het aanwijzen van locaties voor dak- en thuislozenopvang voor de nodige weerstand zorgt. HollandSpoor is door gemeente Eindhoven gevraagd een communicatie- en mediastrategie te ontwikkelen die bijdraagt aan meer begrip voor het ‘waarom’ en een genuanceerde beeldvorming over de doelgroep.

Aanpak

Na een grondige analyse aan de hand van interviews, deskresearch en mediaberichtgeving, ontwikkelden we met alle betrokkenen een communicatie- en mediastrategie. We bereidden de communicatie met politiek, media, inwoners en andere stakeholders voor en ondersteunden bij de uitvoering. Ons verhaal naar de verschillende stakeholders gaf betekenis aan de opvang van dak- en thuislozen in Eindhoven. Zonder daarbij overigens een geromantiseerd beeld voor te schotelen. Dat betekende onder meer dat de gemeente helder was over haar dilemma’s bij de keuzes voor opvanglocaties en de angst voor overlast serieus nam. Eindhoven wil tenslotte een stad zijn waarin iedereen zich thuis voelt. 

In de praktijk blijft het balanceren tussen de wens en plicht om daklozen te helpen, en de behoefte van alle Eindhovenaren. Daarom blijven we op verzoek van gemeente Eindhoven betrokken bij de communicatie over de opvanglocaties voor dak- en thuislozen.

contactpersoon
Sander Bruggeling
+31 6 51 97 79 27
sander@hollandspoor.com
overige projecten
Gemeente Binnenmaas
Positionering communicatieteam
Taskforce kindermishandeling
Kijk niet weg!
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen