Kuijpers Positie en rol communicatieafdeling

Professionalisering communicatieteam

Installatiebedrijf Kuijpers groeit snel. Dit brengt allerhande vragen voor de communicatieafdeling met zich mee: wat doen we wel en niet? Waar zijn we eigenlijk van? En hoe verkopen we ‘nee’, zonder onze positie te beschadigen?

Aanpak
Met deze vragen zijn we met het team aan de slag gegaan. Tijdens vier bijeenkomsten verbonden we de persoonlijke ambities van de teamleden aan de opgave en mogelijke rollen van de afdeling en de strategie van het familiebedrijf. Belangrijke stap gedurende het gehele proces betrof het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal: waar hebben we het over als het over het merk Kuijpers hebben? Welke projecten vinden we belangrijk en welke minder? Een belangrijk onderwerp dat ter sprake kwam is: kill you darlings. Soms moet je projecten niet meer oppakken ondanks dat je ze persoonlijk leuk vindt om te doen. 

Het team werkt nu met een projectclassificatie waarmee ze kunnen bepalen: is dit een project waar we iets mee moeten en zo ja in welke mate? Ook is er in het team meer begrip voor ieders vaardigheden en afzonderlijke taken. Daarmee is ook een stevig fundament gelegd voor een betere samenwerking.

#professionalisering

contactpersoon
Michel Kok
+31 6 518 269 91
michel@hollandspoor.com
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen