Unilever Verhogen van de kwaliteit en effectiviteit van interne communicatie

Verandercommunicatie

Unilever onderzoekt structureel of strategische communicatiedoelstellingen worden bereikt. Een van die doelstellingen betreft de kennis en percepties van medewerkers. Dan gaat het over bekendheid met de visie, het duurzaamheidsplan (USLP) en de kwaliteit en waardering van de interne communicatiemix.

Aanpak
HollandSpoor voerde het onderzoek naar de interne communicatiedoestellingen uit. We zijn gestart met een online survey onder alle medewerkers, zowel in de fabrieken als op het Benelux hoofdkantoor. De inzichten uit dit onderzoek zijn vervolgens aangevuld met gerichte interviews op verschillende locaties. De opgedane inzichten bespraken we in een werksessie met het voltallige communicatieteam. Tijdens deze sessie werden de doelstellingen voor de komende periode aangescherpt en voorzien van nieuwe acties en targets. 

contactpersoon
Huug Barendrecht
+31 (0)6 45 71 7733
huug@hollandspoor.com
overige projecten
TU Delft
Toekomst van materialen
Nederlandse Loterij
Advies corporate communicatie (interim)
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen