Unilever Verhogen van de kwaliteit en effectiviteit van interne communicatie

Verandercommunicatie

Unilever onderzoekt structureel of strategische communicatiedoelstellingen worden bereikt. Een van die doelstellingen betreft de kennis van medewerkers over bekendheid met de visie, het duurzaamheidsplan (USLP) en de kwaliteit en waardering van de interne communicatiemix.

Aanpak
HollandSpoor voert dit onderzoek naar de interne communicatiedoelstellingen uit. We zijn gestart met een online survey onder alle medewerkers, zowel in de fabrieken als op het Benelux hoofdkantoor. De inzichten uit dit onderzoek zijn vervolgens aangevuld met interviews op deverschillende locaties. De opgedane inzichten zijn in een werksessie met het voltallige communicatieteam geduid en voorzien van aangescherpte doelstellingen en acties voor de komende periode. 

contactpersoon
Huug Barendrecht
+31 (0)6 45 71 7733
huug@hollandspoor.com
overige projecten
Sociaal en Cultureel Planbureau
Communicatie tijdens coronacrisis
Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond
Veranderopgave voor jeugdbeschermers
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen