Unilever Verhogen van de kwaliteit en effectiviteit van interne communicatie

Interne communicatie bij verandering, Professionalisering communicatieteam

Unilever onderzoekt structureel of strategische communicatiedoelstellingen worden bereikt. Een van die doelstellingen betreft de kennis van medewerkers over de doelstellingen van het overkoepelende veranderprogramma op het gebied van duurzaamheid. Daarin toetsen we de kwaliteit en waardering van de interne boodschappen en gebruik van de communicatiemiddelen.

Aanpak
HollandSpoor voert dit onderzoek uit. We zijn gestart met een online survey onder alle medewerkers, zowel in de fabrieken in Nederland en Belgie als op het hoofdkantoor. De inzichten uit dit onderzoek worden aangevuld met diepte interviews en groepsgesprekken op de verschillende locaties. De inzichten zijn in een werksessie met het communicatieteam besproken en voorzien van aangescherpte doelstellingen en acties voor de komende periode. Deze aanpak draagt bij aan een betere samenwerking binnen het communicatieteam en een effectievere inzet van tijd en middelen voor de veranderboodschap.

contactpersoon
Huug Barendrecht
+31 (0)6 45 71 7733
huug@hollandspoor.com
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen