Gemeente Molenwaard Fuseren of niet?

Stakeholdermanagement

De gemeenten Molenwaard en Giessenlanden vroegen zich af of het zinvol was om samen te gaan. Een logische vraag in een tijd waarin gemeenten zoeken naar de balans tussen het behoud van identiteit en de juiste omvang om het steeds uitgebreidere takenpakket professioneel uit te voeren. De raden van beide gemeenten vonden het belangrijk om vanuit meerdere kanten te kijken naar de mogelijke meerwaarde van een fusie. Ze willen hun blik onder andere verrijken door inwoners mee te laten denken. HollandSpoor is gevraagd deze bewonersparticipatie vorm te geven.

Aanpak
Het participatietraject – onder de campagnenaam ‘Het gesprek waard’ – kende een online en offline-component. We ontwikkelden een survey die een maand lang online heeft gestaan. Het genereren van ‘traffic’ naar de website was een gezamenlijke inspanning van de gemeenten en HollandSpoor. De ingezette middelen varieerden van een social-campagne tot een ‘traditionele’ brief van de burgemeesters. Bijna 900 respondenten dachten mee over de kansen en zorgen bij een mogelijke fusie. HollandSpoor analyseerde de uitkomsten en beschreef deze in een rapport. De resultaten van de survey werden verdiept in meerdere bewonersbijeenkomsten.

#fusie

contactpersoon
Sander Bruggeling
+31 6 51 97 79 27
sander@hollandspoor.com
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen