Belastingdienst Stakeholdermanagement bij complexe programma’s

Stakeholdermanagement

Binnen de Belastingdienst lopen verschillende omvangrijke, complexe programma’s. Wij ondersteunden de dienst bij twee van deze. Eén programma richtte zich op de professionalisering van de managementinformatie en het risicomanagement en één op het begrijpelijker maken van brieven.

In beide programma’s waren we als lid van het programmateam verantwoordelijk voor het stakeholdermanagement. We droegen vanuit onze verantwoordelijkheid bij aan de koers van het programma en droegen zorg voor passende interventies richting een waaier aan verschillende interne en externe stakeholders – variërend van inhoudelijk specialisten, directeuren, kabinetsleden en de Ombudsman. Centraal stond een adaptieve stakeholderstrategie die uitgaat van de grotere doelen van het programma en tegelijkertijd rekening houdt met de continue dynamiek in het stakeholderveld. 

contactpersoon
Michel Kok
+31 6 518 269 91
michel@hollandspoor.com
overige projecten
Gemeente Alphen aan den Rijn
Programmacommunicatie bij de inkoop van jeugdhulp
Gemeente Binnenmaas
Positionering communicatieteam
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen