Gemeente Nissewaard Hoe je Soraya en Henk vergroent

Programmacommunicatie, Professionalisering communicatieteam

De gemeente Nissewaard zet zich in voor een nog groene(re) toekomst. Zo is Nissewaard in 2050 energieneutraal, aardgasvrij, klimaatbestendig, waterrobuust en circulair. Het programma Duurzaamheid moet deze ambitie dichterbij brengen. Maar dit verhaal is niet alleen van ‘de mensen van duurzaamheid’ en van de gemeente. Die kunnen het namelijk niet alleen. Voor de realisatie van al deze doelen, is iedereen nodig. Ook de inwoners. Maar het is niet altijd even makkelijk om ze daarin mee te krijgen. Inwoners hebben uiteenlopende redenen om wel of niet duurzaam te doen en daarom is er nooit een ‘one size fits all’. HollandSpoor is daarom gevraagd om de ‘groene’ communicatie met inwoners persoonlijker te maken.

Het groene gezicht en drijfveren van de Nissewaarder 

Als je op zoek gaat, is er een schat aan informatie over inwoners beschikbaar. Er zijn landelijke en lokale databanken, monitoren, onderzoeken die een inkijkje geven in het leven van inwoners. Wat ze belangrijk vinden, hoe ze hun geld verdienen en wat ze doen met hun poen. Maar ook welke leefstijl ze hebben en hoe ze denken en doen als het gaat over groen. 

Als je al die informatie combineert met eigen onderzoek van Nissewaard en de mensen die veel contact hebben in de wijken kom je uit op een aantal archetype inwoners. In veel marketing en user onderzoek noemen ze die persona’s – wij denken dat deze mensen echt (kunnen) bestaan. Ze zijn vanzelf komen bovendrijven door het leggen van verbanden, op basis van echte data gecombineerd met wat slimme en fantasierijke (onze) koppen en databasekoppelingen. Zo zijn we gekomen tot acht persona’s die goed zijn voor 85% van alle inwoners.

We hebben de Nissewaarder in acht verschillende karakters tot leven gebracht. In naam, leeftijd, een plek waar ze wonen en leven, gezinssituatie, werk en hobby’s. Daarnaast hebben ze ook hun eigen manier van omgaan met (online) media, elkaar en met duurzaamheid. Duurzaam denken leidt niet in alle gevallen tot duurzaam gedrag weten we uit onderzoek. Daarom hebben we zowel hun duurzaam denken als doen in kaart gebracht.

En nu?

De acht fictieve inwoners komen idealiter tot leven in de hoofden van ambtenaren en de mensen die zich druk maken over het gedrag van inwoners. Zo kunnen ze hun groene ambities optimaal laten aansluiten bij de verschillende drijfveren van inwoners. En om ze te laten zien hoe dat er in de praktijk uitziet, hebben we voor elk van de acht persona’s ook voorbeelden voor communicatie- en gedragsinterventies uitgewerkt. En dat dit werkt merken we nu al. Vraag het anders even aan Soraya, Wim of Wendy. 

contactpersoon
Meeuwes de Ruiter
+31 (0)610407187
meeuwes@hollandspoor.com
overige projecten
Taskforce kindermishandeling
Kijk niet weg!
Voorne-Putten
Branding van de regio
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen