Vereniging Nederlandse Gemeenten - VNG Landelijke bekendheid cliëntondersteuning vergroten

Programmacommunicatie

Gemeenten zijn sinds de invoering van de Wmo in 2015 verantwoordelijk voor veel taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Een van die taken is uitvoering geven aan het recht van inwoners op onafhankelijke ondersteuning bij hun zorgvraag: de onafhankelijke cliëntondersteuning. Het blijkt dat veel inwoners helemaal niet weten dat ze recht hebben op deze ondersteuning. In opdracht van minister Hugo de Jonge geeft de VNG meer aandacht aan het thema.

Aanpak
De VNG vroeg HollandSpoor een passende communicatieaanpak te bedenken. We begonnen onze analyse met gesprekken bij gemeenten, zorgprofessionals en onderzoekers. Al snel bleek dat gemeenten onafhankelijke cliëntondersteuning allemaal op hun eigen manier aanpakken. En dat de ambities per gemeente verschillend waren.

De complexiteit van het speelveld kunnen we niet veranderen. We kunnen er wel een kracht van maken. Door de complexiteit hanteerbaar te maken. We ontwikkelden een model met vier manieren om te communiceren over cliëntondersteuning. Iedere gemeente werd ingedeeld in een kwadrant. Zo werd het speelveld overzichtelijk. Het model fungeert voor gemeenten bovendien als inspiratiebron om te zien welke communicatieve mogelijkheden er zijn.

Voor iedere richting ontwikkelde HollandSpoor een toolbox voor gemeenten en zorgprofessionals met kernboodschappen en tips om de communicatie over cliëntondersteuning in te vullen. Zodat cliënten in heel Nederland beter bekend zijn met hun recht en zij cliëntondersteuners beter weten te vinden.

contactpersoon
Huug Barendrecht
+31 (0)6 45 71 7733
huug@hollandspoor.com
overige projecten
Kuijpers
Positie en rol communicatieafdeling
Brand Loyalty
RepTrack model in de praktijk
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen